Ünlü Düşünürlerden Özdeyişler

  • Hayatın içinden
  • 33
  • Yorum yapılmamış
  • Semih

Abraham LİNCOLN

· Eğer karşınızdaki kişiye, bütün kalbin ve yeteneklerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu eleştirebilirsin. Bu olumlu eleştiridir.

· Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır.

· Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim; Annemdir…

· Karşınızdaki adama bütün kalbinizle yardım etmeyi kabul edebilirseniz, işte o zaman onu eleştirebilirsiniz. Çünkü yapıcı tenkidin başka yolu yoktur.
· Genç bir adamın ilerlemesi; başkalarının onun ilerlemesinden, ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar onun muktedir olduğu her yolda kendisinini islah etmesiyle kabildir… kuşku ve kıskançlık hiçbir insana, hiçbir durumda faydalı olmamıştır. Gerçi bir adamın yükselmesine mani olmak için bazı kötü yürekli girişimler olabilir, hatta bunların başarılı olmaları bile mümkündür, eğer onlar zihninin asıl gerçek yoldan sapmasına ve haksızlık üzerinde zamanını israf etmesine sebep olursa ..
Albert CAMUS

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.

Gençlik kolay mutluluklar için parlık bir çağdır.

Insan, ne ise o olmayı reddeden tek yaratıktır.

Düşüncenin haline ağlamak boşunadır. Onun için çalışalım elverir.

Bu dünyada en büyük suç, insanların taşıdıklarından kaçmak değilse nedir?

AUGUSTİNUS

· Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir.

ARİSTOTELES

· Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

· Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.

· Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Bir dost kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

ANONİM

Alçak gönüllü insan, karşısındaki kim olursa olsun, onun hakkını kabul edendir

· Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.

Akıllı başkalarının, aptal yalnız kendi deneylerinden yararlanandır.

ANATOLE FRANCE

Alçak gönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır.

ATTAR

· Talihsizlik sebebi dört şeydir: ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek ve dünyadan ibret almamak.

Andre GIDE

· Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken yapmamak, işte budur iyilik

· Bilge kişi, herşeye şaşan kişidir

· Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir

Ahmet REFAİ

· En mükemmel insan, kendinden sonrakilere güzel eserler bırakan insanlardır

AMİEL

· Başkaları için zor olan bir işi yapmak kabiliyetli olmaktır. Kabiliyetliler için imkansız olanı yapmaksa dahi olmaktır

A.SCHWEITZER

· Gelişme iyi şeydir; yeter ki yönünde anlaşmaya varılsın.

Büyük sır; hayatı hiçbir şeyin lekelemeyeceği temiz bir yürek,doğruluk, iyilik ve gerçek anlayışı ile aşmaktır..

ANDERSEN

· İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksek değildir

BARTON

Düşüncede inat ve şiddet, aptallığın en emin delilleridir.

BALZAC

Düşünmek görmektir.

İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur.

Hayranlık duymaktan yoksun olmak, basit zekaya en büyük işarettir.

Ümit cesaretin yarısıdır.

BUDA

Bir anlaşmamazlık tartışmayla değil, tatlılık, diplomasi, uysallık ve başkalarının görüşlerine saygı göstermekle son bulmalıdır. Kini kinle değil sevgiyle son buldurun.

BENİTE

Sanat eserleri, bir uygarlığı sonraki kuşaklara anlatan tanıklardır

BRENTANO

· İyi vicdan en iyi yastıktır.

BAILEY

Yeryüzünde hakça dağıtılmış tek şey:Ölümdür

BERNARD SHAW

Her denemeden büyük dersler alınsaydı, sokaktaki kaldırım taşları en akıllıdan daha bilgili olurdu.

Akla kara diye ayıramazsın insanları; iyilikleri de, kötülükleri de karmakarışıktır.

İnsanlar tecrübelerini nispetinde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler nispetinde olgundur.

Size bir şey garip görünüyorsa; onun içinde gizli olan gerçeği aramaya çalışın…

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlamaz.

BURKE

· Yurdu savunmanın en ucuz yolu; eğitimdir.

Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer. Biz ulaşırken onlar kaçıp gider.

BENJAMİN FRANKLİN

Öğrenmek için insan hiçbir zaman yaşlı değildir.

Cesareti olmayan adam, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer.

Hayatı seviyor musunuz? Öyleyse zamanı israf etmeyiniz, çünkü hayat ondan yapılmıştır..

BEETHOVEN

Çocuklara mutlu olmasını öğretin. Onları mutlu edecek olan para değil, erdemdir.

BARRİE

Mutluluğun sırrı; bir insanın istediği işi yapmasında değil, yaptığı işi sevmesidir.

CHANNİNG

Ancak insanların enerjisini,bilgisini ve erdemlerini çoğaltan bir hürriyete sahip olursak, o zaman övünebiliriz

CLAUDE BERNARD

Bildiğimizi zannetmemiz; öğrenmemizin en büyük düşmanı olmuştur

CONFUCIUS

Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyebilen insandır

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmeden, kararlı olmak korkudan kurtarır.

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolla kazanılmamışsa, pek çabuk kaybedilir.

Bir şey bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bilgi budur.

Tanrım, bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir ev ver.

CERVANTES

· Balın varsa,sineğin bol olur

Bir kapı kapanırken, öteki açılır.

İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar…

Kötü hareketler, ne kadar yerden aniden biten bitkilere benzese de, gene de insan onlardan kolayca bir çok şey öğrenebilirler.

CICERO

Dostluğu hem doğuran hem sürdüren erdemdir. Erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir olay olamaz.

Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; hiçbir şey bu kadar kolaylıkla söylenemez, hiçbir şeye bu kadar kolaylıkla inanılamaz, hiçbir şey bu kadar geniş alana yayılmaz.

Kendini bil! Kuralının amacı yalnızca gururumuzu yenmek değil, kendi değerlerimizi de yenmektir…

Anlayış, algılama gücü ve akıl, bilge kişilerde toplanır. Bilge kişiler yoksa devlette yoktur…

ÇEHOV

· Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur

ÇİN ATASÖZÜ

· Gök kubbenin altında kargaşa varsa, küçük sorunlara büyük sorun muamelesi yapılır. Düzen varsa, büyük sorunlar küçülür

DIDEROT

İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz.

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir…

DANTE

Fırtınalı günlerde hiçbir zaman sarsılmayan sağlam bir kale gibi dur.

DESCARTES

Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer

DOS PASSOS

Bir insanın eseri; sözünü gölgede bırakacak güzellikte ise; o mükemmel insandır. Eğer sözü; eserini gölgede bırakacak derecede ise; o bir gevezedir.

DE MERE

Zerafet vücuda ne ise, ince düşünce de zekaya öyledir

DALE CARNEGİE

Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.

Mutluluğun değerini, onu yitirdikten sonra anlarız…

DOMAİ

Mesut olmak için üç şey lazım: sağlam bir vücut, hür bir fikir, temiz bir vicdan

EFLATUN

Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zeka… çok zaman kılıç zeka ile mağlup edilmiştir.

Doğruluk, her insanın kendi işini yapmasıdır…

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir..

Erdem iyiyi elde etme gücüdür.

EDİSON

· Deha yüzde bir ilham, yüzde doksandokuz terdir

EMERSON

Uygarlığın gelişmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir…

Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar…

Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak birazda büyük olmaktır…

E. KELLER

Vermede hayret edilecek şey şudur: her hediyede insan kalbinden de bir parça verir. Fakat kalbi küçülmez, büyür

EPİKTETOS

Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de anlama ve dinleme sanatı vardır

EPICURE

Felsefe ile uğraşma zamanımın daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır

ELIOT

Korku, azap dışında her his müzikle teselli bulur

FRANCİS BACON

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Kendi nefsine güveni olmak; insana fedakarlığa katlanmak, kendi sanıcından su içmesini, kendi tatlı ekmeğini yemesini, kendi çalışmasıyla hayatını kazanmasını öğretir.

Bir insan işe kesinlikle başlarsa, kuşkularla bitirir hayatını. Ama önce kuşkularla başlarsa , kesinliklere varabilir en sonunda…

Kurnazlık, aşağılık ya da çarpık türden bir bilgeliktir…

Bilgi; zevk veya iddia, başkalarına üstünlük, menfaat, şöhret ya da güçlü olmak için değil; hayatımızda kullanılmak ve yararlanılmak için aranmalıdır…

GOETHE

Kim bir şey yapmak istiyorsa ümitsizliğe kapılmamalıdır. Emeline ve ideallerine imanla sarılmalıdır.

İnsanlarla artık daha iyi anlaşıyorum, yalnız onları katiyen altın terazisiyle değil, bakkal terazisiyle tartmak lazım.

Yanlışlıklar denizine gömüldüğü halde, umut besleyebilen insan ne talihlidir.

İnsanlar için iyi ve doğru bildiklerimizi yapmaktan, amaçlarımıza götüren vasıtaların efendisi olmaktan daha büyük saadet var mı?

Bir erdem bütün erdemlerin üstündedir: yükseğe doğru değişmez bir gayret, bizzat kendisiyle mücadele, safiyete, hakikate, iyiliğe ve sevgiye doğru doymaz isteyiş…

GEORGE SAND

· Sevmek iki defa yaşamaktır.

GUİTERMAN

Kimin ki talaşı tahtasından çoktur, işte acemi marangoz denilen o’dur.

HENRY FORD

Hiçbir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim.

HESIODOS

Erdem uzaklarda, ta uzaklardadır. Ona götüren yol uzundur, diktir, çetindir: kan ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuşu

HONEY

· Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil; insandır

HEBBEL

İnsan kulağına değil, gözüne inanmalı.

HUBBARD

Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır, akıllı adam ise kendini eleştirenlerin, kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.

HERDER

Sonsuz yaşayacakmışsınız gibi bilgi peşinde, yarın ölecekmişsiniz iyi nitelikler peşinde koşunuz.

HARE

Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık bir kayıktır.

HUXLEY

Benim işim, beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır. Gerçeklerin düşüncelerime uygunluğunu sağlamak değil…

HUBBARRO

Gerçek başarısızlar, yanılgılarını deneyimleriyle düzeltemeyenlerdir

HENRY MİLLER

Hastalık bir anlamda bahanedir.insanın düşmanı virüsler ve bakteriler değildir: kıskançlık, önyargısı ve akılsızlığıdır

H.VON KARAJAN

Bütün amaçlarına ulaştığını öne süren kişi; amaçlarını yeterli düzeyde seçmemiş demektir.

İBSEN

· En kısa yol, sarp yollardır

JOUBERT

Deha bir işe başlamak için gereklidir. Ancak o işi bitirmek için çalışmak şarttır

Çocukların iyi öğütten çok; iyi örneğe ihtiyaç vardır…

JEAN COCTEAU

Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma

J.J. ROUSSEAU

En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değil, hayatın manasını en fazla anlamış olan insandır.

· Zaman herşeyi iyi idare eder.

Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir.

JEFFERSON

Her şeyi iyi tarafından gör

J. ROBİNSON

Hoşgörü, karşımızdakileri bizim istediğimiz biçimde değil, kendi istedikleri biçimde mutlu edebilme büyüklüğüdür.

KİEREGAARD

Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır

KİPLİNG

Başarısızlıklarımız için kırk milyon neden vardır da, bir tek özür yoktur

LARETTA

İyi bir çömlekte kötü yemekte pişer.

LESSİNG

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Çok bilen çok şeye dikkat eder.

LAVATER

Herşeyi beğenen, kötü bulan ya da herşeye kayıtsız kalan insanlardan çekininiz

LA FOUNTAINE

Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir.

En ağır yük sırdır. Aşk olsun taşıyana!

LA ROUCHEFOUCAULD

Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incelttiği içindir.

İnsan sevdiği sürece affeder.

İhtiyarlık, geçliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır.

Görüş keskinliğinin en büyük kusuru, hedefe kadar varmamak değil, ötesine aşmaktır.

Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.

LA BRUYERE

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: ya kendi aklından faydalanmak, yahut ta başkalarının akılsızlığından.

LA BOULAYE

Zamanın kıymetini bilen için başarı sırrı, hiçbir işi ertelememektir

LAO-TZU

Başkalarına karşı zafer kazananlar kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.

Sözle iyilik güven yaratır; düşünce ile iyilik derinlik yaratır, vermek ile iyilik sevgi yaratır.

LONGFELLOW

· Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin.

LOGAN

· Bilginin efendisi olmak için çalışkanlığın uşağı olmak istiyorum.

LADY MONTAGUE

Nezaket insana para kazandırmaz ama herşeyi satın alır

LUC DE CHAPIERS

En iyi bildiğimiz şeyler; öğrenemediklerimizdir.

L. SMİTH

Yaşamın iki hedefi vardır: istediğini elde etmek, elde ettiğinin tadına varmak. Yanlızca en akıllı kişiler ikinciyi uygulayabilir

LEO TSZE

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır

LEO ROSTEN

Zalim olan zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir

MİLTON

Bana bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz.

MONTAİGNE

Başkasının bilgisiyle bilgin olabilsek bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz

Öğretilen şeylerden büyük bir kısmının kaybolduğu doğrudur, ama zekanın onlar yardımı ile yaptığı ilerleme kalır.

Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir. Onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmez.

Hiçbir şey öfke kadar insanın düşüncesini saptırmaz.

İnsanlar başaklara benzerler, içleri doldukça başları eğilir.

MEVLANA

Dili ve sözü bir olmayan kimsenin; yüz dili bile olsa…O yine dilsiz sayılır

Güneşin varlığına delil yine güneştir. Delil ararsan güneşten yüzünü çevirme.

Dertli adamın tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır.derdini dinlersen o eve pencere açmış olursun.

Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün.

Şefkatte güneş gibi, kusurları örtmede gece gibi, cömertlikte su gibi, tevazuda toprak gibi ol

MARK TWAİN

Eğitimsiz zeka madendeki gümüşe benzer

MAETERLİNCK

Kendimi bile yeterince tanıyamadım. Başkalarını davranışlarına göre nasıl yargılarım?

M.MANN

İdeal, zekanın öncüsüdür

MACHIAVELLİ

İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur

MOLİERE

İnsan güldüğü kadar insandır

Güçlükler, başarının değerini arttıran süslerdir.

NAPOLYON

İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir

NECHES

Yüksek olanı sevmek, biraz da yüksek olmak demektir

NOVALİS

Hayat bize verilen değil, bizim tarafımızdan yaratılan bir eser olmalıdır

OVİDUS

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli…

OSCAR WİLDE

Bu dünyada yalnız iki facia vardır: biri, insanın istediğini elde edememesi, öteki de elde etmesidir]

Cömertlik dostluğun özüdür.

Sevmek insanın kendi kendini aşmasıdır.

PAUCHET

Hergün şunu söyleyiniz: hayatta izlediğim en önemli hedef, kendi kendimin düzeltilmesidir

Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olmasın.

PLAUTUS

Gerçek erdem nedir bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeterli bulmamaktır

PHITIGRILLI

Bozuk saatler bile yirmidört saatte iki defa gerçeği söyler

PAUL VALERY

Yöntemi olan topal; yöntemsiz olandan daha çabuk koşar.

Düşünür; yeniden düşünen ve düşünülmüşlerin asla yeterince düşünülmediğine inanan kimsedir

PHİLPS

Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar

RUSKİN

Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar

R.SMEDLY

İnsanlar arasında çelişki ve anlaşmazlıkların çoğu, yanlış anlamadan kaynaklanır

ROLLENHAGEN

Güneş dünyamızı nasıl aydınlatırsa, sanatta ruhumuzun ışığıdır

RONSARD

· Beni dinlerseniz, yaşamaya bakın hemen. Gün bugün, gülüp eğlenin; daha vakit

varken.

ROUSSEM

· Yerinde konuşamayacak ve zamanında susmasını bilmeyecek kadar zekadan yoksun olmak,bir sefalettir

SOUTHWELL

Güneş battığı vakit küçük yıldızlar parlar

STRONG

Sizi üzen, sıkan olaylara karşı koyunuz. Kazanmanın zevkine ancak uğraşma sonunda elde edeceğiniz başarı ile ulaşabilirsiniz

SHAKESPEARE

Yaptığını öven, yaptığını yıkar.

Dost yarası yaraların en derinidir.

Candan olun ama sakın laubali olmayın.

Bazıları büyük olarak doğar, bazıları sonradan büyüklük kazanır, bazıları da zorla büyük yaparlar.

Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

SCHİLLER

Büyük ruhlar, ıstıraplarına sessizce katlanır.

İntikam meyve vermez. O kendini besleyen korkunç bir gıdadır.

Sevgi insanı birliğe, bencillik yanlızlığa götürür.

Yaşamasını da yaşatmasını da bil!

Bütün olmaya çalış. Eğer ki olamazsan; işe yarar bir parça olup bütüne katıl.

SOKRATES

Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.

Yaşamanın gayesi fazilettir. Fazilet ise herkese iyilik yapmaktır.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.

Ben ne bir Atinalı, ne de bir Yunanlıyım. Ben bir dünya vatandaşıyım.(takriben 2000 yıl once söylenmiş bir söz.)

Kötü insanlar yemek ve içmek için yaşarlar. Iyi insanlarda yaşamak için yerler ve içerler.

SCHOPENHAUER

Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Şeref, kaybetmemek zorunda olduğumuz bir şey.

Alelade bir insan zamanını nasıl sarfedeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini…

İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap; geri kalan yılları da o kitabın eleştirilmesidir.

SOPHOKLES

· Tamamıyla doğru olsa da, sert söz insanı yaralar.

SCHURE

Talih ayna gibidir.ona ekşi suratla bakarsan,o da sana öyle bakar,eğer sen ona gülersen,o da sana güler

SWEENEY

Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir

SYPRUS

Başkalarını sık sık affet, ama kendini asla

ST.BUEVE

Çok sözle az şey anlatılması kabul edilebilir. Az sözle çok şey anlatılması gerekir

SENECA

Okul için değil, hayat için öğreniyoruz.

Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.

Kitapsız hayat; kör, sağır ve dilsiz hayattır.

Insan mantıklı düşünen bir hayvandır.

Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.

SYPRUS

Başkalarının yanılmasına bak, dikkati öğrenirsin!

SCOTT

Bir işe girişmek için iyi bir gerekçemiz yoksa ona başlamamak için iyi bir neden var demektir

SUTTİNER

Sevmak fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir

SALLUST

İyi görüneceğine iyi ol!

TÜRK ATASÖZÜ

Görebildiğin kadar uzağa git. Oraya varınca daha da ileriyi göreceksin

Ne verirsen elinle, o gider seninle…

Boş duracağına bedava çalış!

T.HUXLEY

Gerçeklerin önüne bir çocuk gibi oturup tüm koşullamaları bir kenara iterek sonuca ulaşmayı arayanlar, yeni şeyler öğrenebilirler.

THOMAS MOORE

· Gerçek olan tek yarış vardır: insanlık yarışı…

TERRE

İlim cesaret verir. Cehalet ise küstahlık verir…

TURGENYEV

Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur

TOLSTOY

Mutluluğum belki de şundan ileri geliyor: bende olanlara seviniyor, olmayanların üzerine de düşmüyorum.

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

UNAMUNO

Sıkıntı, hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencenin, romanların ve aşkın keşfedilmesini yalnız sıkıntıya borçludur

WOLPOOLE

İnsan ne için yaşıyorsa onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir

WALPORE

Yaşama sanatı; binbir şeyle ilgilenmek, ancak birine karşı derin bir ilgi duymak demektir

W.BLAKE

Yaşayan hiçbir şey yalnız başına ya da yalnızca kendisi için var olamaz

VAN LOON

Yüz kelimeyle söylenemeyecek bir şeyin hiçbir zaman söylenmemesi daha iyidir

VOLTAİRE

Söylediğiniz sözlerin hiçbirini kabul etmiyorum; fakat bunları serbestçe söyleyebilmeniz için canımı veririm.

· Okuma ruhu yükseltir! Bilgili arkadaş ise onu avutur.

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı hoş görelim, tabiatın ilk yasası budur.

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı hoş görelim, tabiatın ilk yasası budur.

Gençleri bırakınız dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler, büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir.

VİCTOR HUGO

Büyük yanılgılar da- tıpkı halatlar gibi – küçük yanılgıların örgülerinden oluşur

Tarih ve efsanenin amacı birdir: geçici insana ebedi insanı anlatmak.

En mükemmel adalet vicdandır.

VAUVEGUES

Doğru işlemeyen zeka keskinmiş… neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru çalışmasındadır

VAUVENARGUES

Sabır, umut etme sanatıdır.

Cömert, öğüt vereceği yerde yardım eder…

VERGA

İnsan neş’eyi elden bırakmazsa, her müsibetin üstesinden gelir

YUNUS EMRE

Cümleler doğrudur SEN doğru isen, Doğrular bulunmaz SEN eğri isen…

Sabır saadeti ebedi kılar, Sabır kimde ise o nasib alır…

 

“Hayatın içinden” daha fazlası için buraya!

 

Bir yanıt yazın

Yazar: Semih