Tarihten günümüze icatlar ve buluşlar

 • Hayatın içinden
 • 25
 • 0
 • Semih

1900’lü yıllarda önceki yüzyıllara göre ne kadar çok buluş ve icat yapıldı diye çıktığım yolda insanlığın başlangıcından bugüne hepsini listeleyim dedim. Bu araştırmanın sonunda 19.y.y (1800’lü yıllar) ile 20 y.y.(1900’lü yıllar) arasında buluş sayısı olarak pek bir fark olmadığını farkettim ama 20 y.y.’daki buluşların nicelik olarak çok daha fazla hayatımızda yer alan ve önem olarak önde gelen buluşlar olduğunu gördüm. Buyrun size icat ve buluşların kronolojisi:

(İnsanlığın başlangıcı)- İnsanlar tarafından, kesin olarak ne zaman icat edildiği belli olmayan bıçak, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak silah olarak kullanım için yapıldığı aşikardır. Teknolojinin gelişmesi ile son derece mükemmel bıçak şekilleri yapılmaktadır. Lazer teknolojisi ile bilenmiş olan bıçakların yıllarca körelmeden iş gördüğü bilinmektedir.

M. Ö. 10000- Paleolitik zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan kaşıkların atası deniz kabuklarıdır. Kaşığın Latince ve Yunanca’ daki karşılığı “spiral şekilli sümüklüböceği kabuğu” anlamına gelen “cochlea” kelimesinden türetilmiştir. Günümüzdeki formunu, M. S. 1. Yüzyılda Romalılar vermiştir.

M. Ö. 4241- Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptılar.

M.Ö. 3500- Tekerlek ilk olarak ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır; kimse bunu bilmemektedir. Fakat M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’ da çömlekçiler tarafından yük taşımakta kullanıldığına inanılmaktadır.

M.Ö. 3200- Ulaşımda kullanılan en eski tekerlek, M.Ö. 3200 yıllarına ait bir Mezopotamya resminde görülmektedir. Tekerlekle ulaşım, 15. yüzyılın sonlarına kadar Amerika’ da bilinmemektedir.

M. Ö. 3200- Sümerleryazıyı kullanan ilk millettir.

M. Ö. 3000- Mısırda Hiyeroglif yazı bulundu.

M. Ö. 3000- Babilde ilk hesap toplama makinası kullanıldı.

M.Ö. 2000- İlk şemsiyenin, 4000 yıl önce Mısır, Asya, Yunanistan ve Çin’ de eşzamanlı olarak kullanılmış olduğunu tarihi dokümanlar göstermektedir.

M. Ö. 1300- Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.

M. Ö. 700- İlk para , Lidya’ da(Türkiye’ de) mal alımlarında kullanıldı. Altın ya da gümüş, en çok kullanılan para hammaddeleriydi. M.Ö. 700 yılına gelene kadar insanların ekonomik ilişkilerinde kullandıkları en yaygın metot “barter” yani değişim sistemiydi. Buğday almak isteyen, yerine eşit miktarda pirinç kullanabiliyordu. Günümüzde ise para kullanımı, yavaş yavaş yerini dijital ortamdaki paralara yani kredi kartlarına bırakmaktadır.

M. Ö. (700- 601)- Tarihteki ilkmadeni para(sikke) basımı M.Ö. 7. Yüzyılda Anadolu’ da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi.

M.Ö. (500-401)- 5. yüzyılda Archytas of Terentumvidayı icat etti. İlk vidalar tahtadan yapılmakta ve zeytinyağı ile preslenmekteydi. Metal vidalar ise ilk olarak 15. yüzyılda Ege’nin iki yakasında karşımıza çıkmaktadır.

M.Ö.(300- 201)- Arşimet tornavidayı icat etti. Arşimet tornavidanın mucidi olarak bilinmesine rağmen onun yapmış olduğu tornavida bugünkünden oldukça farklıydı; daha sonraları icadını daha da geliştirip tarihin ilk hidrolik tornavidasını üretmiştir.

M. Ö. 118- Çinlilerderi para kullanmaya başladılar.(i)

M. Ö. 10- Romada Mimar Vitruvius tarafından ilk cisimleri kaldırmak için vinç tasarlanmıştır.

(1- 100)- M. S. 1. Yüzyılda, Romalılar döneminde, kaşıkların günümüzdeki formuna geçilmiştir.

100- Çinliler, MS 100 yılında Pusulayı,  icat etti. Manyetik bir ortamda serbest bırakılan bir objenin kuzeye yöneleceği prensibinden hareketle pusulanın keşfi gerçekleşti.

400- Kağıdın icadıyla paralel kullanılan mürekkepÇinliler tarafından bulunup geliştirildi. MS 400’ de yaklaşık olarak bugün kullandığımız halini aldı. Renk pigmentleri veya boyar maddelerin sıvıda çözündürülmesiyle elde edilen mürekkebin ilk dönemlerdeki hammaddesi ise yanmış çam odunu, kuzu yağı, eşek derisi jölesi ve miskti.

(601- 700)- Çatalı ilk kullananların Yunanlılar olduğu sanılmaktadır. Çatalın yemek masalarındaki kullanımı MS 7. yüzyılda Ortadoğu’ daki zengin ve itibarlı ailelerde görülmektedir. 13. yüzyılda Bizanslılar’ a onlardan da İtalyanlar’ a geçmiştir. Fransa da ise “gösterişe kaçıyor ” diye kabulü yavaş olmuştur. Çatal, 1600’ lerin ortalarından itibaren tekrar itibar kazanmış, kraliyet ailesi ve zengin sofralarının vazgeçilmez lüksü olmuştur. Günümüzde ise hepimizin vazgeçilmez ihtiyacıdır.

(650- 750)- Hazini, 6- 7. Yüzyılda yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgindir.

(739- 805)- İbni Fazıl, 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezirdir.(s)

(?- 815)- Maşallah, meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlapla ilgili ilk eseri veren bilgindir.

(776- 869)- Cahiz, zooloji ilminin öncülerinden olup; hayvan gübresinden amonyak elde eden ilk bilgindir.

(780-  850)- Harizmiilk cebir kitabını yazan ve batıya cebir öğreten kişidir. Adı algoritmaya isim olurken, rakamları Avrupa’ ya öğreten kişi olarak tanınır.

(785- 886)- Ebu Maşermed-cezir olayı(gel-git)nı ilk keşfeden bilgindir.

(?- 888)- İbni Firnas, Wright kardeşlerden 1000 sene önce, uçak yapıp uçmayı gerçekleştiren alimdir.

(801- 900)- Fergani, 9. yüzyılda ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimidir.

(801- 900)- 9. yüzyılda, Beni Musa Kardeşler tarafından matematiksel, küp ve zeka oyunları icat edilmiştir. Beni Musa Kardeşler bu tarz bilimsel içerikli çalışmaların önde gelenleri arasında yer alan üç kardeştir.(is)

(801- 900)- Hasan Bin Musadünyanın çevresini ölçen, üç kardeşten biridir.

(801- 900)- Muhammed Bin Musa, 9. Yüzyılda dünyanın çevresini ölçen 3 kardeşten biridir. Matematikçi ve astronomdur.

(801- 900)- 9. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbn-i Hayyanın …….kimya biliminin kurucusu olduğu ve kendine ait bir laboratuarda yaptığı kimyasal çalışmalar ve deneyler gözler önüne seriliyor.

(801- 900)- 9. Yüzyılda yaşamış olan Gökbilimci Abdurrahman El Sufigalaksimizin dışında bir galaksi olduğunu ilk keşfeden bilgindir.


806- Çinliler ilk kağıt parayı yaptılar.

(809- 873)- Huneyn Bin İshakilk göz ameliyatı yapan doktorlardandır.

(815- 895)- Dinaveri……. botanikçi ve astronomi alimi olarak bilinir.

(?- 901)- Sabit Bin Kurra, Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgindir. Dünyanın çapının doğru hesaplanmasını başaran İslam bilginidir.

(850- 929)- El- Battani dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgindir. Güneş yılının belirlenmesi(365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye)ni yapmıştır. Trigonometrik bağlantıları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren bilim adamıdır. sin x = a cos x eşitliği formülünü bulmuştur.

(865- 925)- Ebu Bekr Zekeriya Razi, ilk göz ameliyatını yapmıştır. Bağırsağın ameliyat dikişlerinde kullanılması nı sağlamıştır. Ameliyat sonrası oluşan iltihapları çıkaran seton(kıl fitil)i bulmuştur. Petrolü ilk defa damıtıp, neft adı altında kullanmaya sunan, yine Ebu Bekr Zekeriya Razi’dir.

(870- 950)- Farabises olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

(803- 872)- Kindi, İbni Heysem’e kadar …….optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgindir. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

(?- 994)- Ali Bin Abbas, 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan; kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates(Hipokrat)’ın doğum olayı görüşünü kökünden yıkmıştır.

(936- 1013)- Ebu’l Kasım El Zehravi, 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan, böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını bildiren ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamıdır. Ez-Zehravi birçok …….ameliyat aletlerini icat etmiştir. 10′uncu yüzyılda bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 alet hâlâ kullanılıyor.(i)

(940- 998)- Ebu’l Vefa matematik ve astronomi bilginidir. Yoğunluk aleti piknometre, matametikte kosinüs formülü, sekant, kosekant kavramları ve üçgenin alan formülleri Ebu’l Vefa Hazretleri tarafından bulundu. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında ulaşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda, çağdaş tespitlere uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini on asır önce attı.

(901-1000)- İstahri (10. yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgindir.

(901- 1000)- Astronom ve Mekanikçi olan Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl) …….Sistem mühendisliğinin öncüsüdür.

(901- 1000)- İhvanü-s Safa, 10. Yüzyılda çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir …….ansiklopedi yazan ilim adamıdır. Astronomi, coğrafya, musiki, ahlâk, felfese kitapları yazmıştır.

(901- 1000)- Dolmakalem, 10. yüzyılda ilk kez Mısır Sultanı El Mu’izz tarafından, leke bırakmayan bir kalem kullanma fikrinden sonra icat edilmiştir.(s)

(901- 1000)- İbni Havkal, 10. yüzyılda, ilmi değeri yüksek bir …….coğrafya kitabı yazan alimdir.

(? – 951)- Ebu Kamil Şuca…….Avrupaya matematiği öğreten islam bilginidir.

(?- 956)- Mes’ûdi, büyük tarihçi ve coğrafyacıdır. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinde, yel değirmenleri hakkında bilgi bulunmaktadır.

(965- 1051)- İbni Heysem…….optik ilminin kurucusu büyük fizikçidir. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alimdir.

(973- 1051)- El Birunidünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’ nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Biruni Amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, jeoloji, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağının en büyük alimidir. Me’mûnîlerin Kâs’ı alıp Hârizmşahları tarihten silmeleriyle Bîrûnî’nin huzuru kaçtı, sıkıntılar başladı ve Kâs’ı terketmek zorunda kaldı. Ancak iki yıl sonra tekrar döndüğünde ünlü bilgin Ebü’l Vefâ ile buluşup rasat çalışmaları yaptı. Israrlı çalışmaları sonunda yerin çapını ölçmeyi başaran El Biruni’ dir. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü, günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa’da buna Biruni Kuralı denmektedir.

(980- 1037)- İbni Sina, doktorların sultanı olarak adlandırılır. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktordur. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma konularında eserler veren alimdir.(is)

999- Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi

(?- 1007)- Macriti, Endülüslü …….matematikçi ve astronomdur.

(?- 1009)- İbni Yunus, Galile’den önce sarkaçı bulmuştur.

(?- 1009 )- İbni Cessarcüzzam hastalığının sebep ve tedavisini 900 sene önce açıklayan Müslüman doktordur.

(?- 1029)- Kerhi…….İslam matematikçilerindendir.

(?- 1067)- Ali Bin Rıdvan…….batıya tedavi metotlarını öğreten İslam alimidir.

(1001- 1100)- Ali Bin İsa, 11. Yüzyılda ilk defa …….göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamıdır.

(1001- 1100)- Ammar, 11.yüzyılda ilk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan bilim adamıdır.

1045- Çinli Pi Cheng [/color=red]portatif matbaa harfleri[/color]ni keşfetti

(1091- 1162)- İbni Zuhur, Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri …….tıp dalındaki kitapları ders kitabları olarak okutulmaktadır.

(1001- 1100)- İbni Karaka, 900 Yıl önce torna tezgahı yapan bilgindir.

(1100- 1166)- İdrisi, yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacıdır.

(1101- 1200)- Cabir Bin Eflah, 12. yüzyılda Ortaçağın büyük matematik ve astronomi bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

(1101- 1200)- İbni Avvam, Onikinci asırda Endülüste yetişen botanik âlimidir. …….”Kitâb-ül Felâha” adlı kitabında botanik ve zooloji alanında çalışmalarını yazmıştır. Ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bir bilgindir. İsmi Yahyâ bin Muhammed bin Ahmed bin Avvâm el-İşbilî olup; künyesi Ebû Zekeriyyâdır. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla bilgi mevcut değildir. On ikinci asrın sonlarına doğru yaşadığı ve aslen İşbiliye’ li olduğu bilinmektedir. İlim dünyâsında botanik ve zooloji (bitki ve hayvanlarla ilgili bilim dalları) alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan İbn-i Avvâmın Kitâb-ül Felâha adlı meşhur eseri, sâdece İslâm âleminde değil, bütün dünyâda ortaçağ boyunca kendi sâhasında temel kaynak olarak kullanılmıştır. Otuz dört bölümden meydana gelen eserin otuz bölümü bitkilerden, dört bölümü de hayvanlardan bahsetmektedir. Eserde 585 bitki nevi ele alınmakta, 50den fazla meyve ağacının dikilip yetiştirilme ve gübreleme usûlleri, aşı yapma tekniği, toprağın yapı özellikleri, ağaç ve üzüm kütüklerinde meydana gelen çeşitli hastalıkların belirtileri, görünüşleri ve bunların tedâvi yolları anlatılmaktadır. İbn-i Avvâm eserini hazırlarken, devrindeki Müslüman çiftçi ve zirâatçilerin tecrübelerine başvurmuştur. Kitâb-ül-Felâhanın tek nüshası Escurial Kütüphânesindedir. Yazma, Josef Antonio Bangueri tarafından İspanyolcaya tercüme edilerek, aslıyla birlikte iki cilt hâlinde 1802 senesinde neşredilmiştir. Eserin Fransızca tercümesi ise Clement- Mullat tarafından yapılarak yayınlanmıştır.

(?- 1123)- Ömer Hayyam, cebirdeki binom formülünü bulan bilgindir. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.

(1126- 1198)- İbni Rüşd, büyük bir doktor, …….astronom ve matematikçidir.

(1136- 1206)- İlk sistem mühendisi, sibernetikçi, elektronikçi ve bilgisayarın babası olan El Cezeri, ilk robot yapımını gerçekleştirmiş ve sibernetik ilmi ile uğraşmıştır. Halbuki, bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçi Charles Babbage olarak bilinir.  Ayrıca pistonlu motorlarda kullanılan ve doğrusal hareketi dönme hareketine çeviren krank mekanizması, El Cezeri tarafından bulunmuştur.

1154- 12. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El-İdrisinin 70 haritayı içeren “The Book of Roger” diye bilinen atlası insanlığa hediye ettiğinden bahsedilmektedir.

(1190- 1248)- İbni Baytar, ortaçağın en büyük …….botanikçisi ve eczacısıdır.

(1201- 1274)- Nasirüddin Tusi, trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa Rasathanesini kuran, matematikçi ve astronomdur.

(1201- 1299)- BitruciKopernik’e yol açan/ öncülük eden astronom bilim adamı.

(1201-1300)- Necmeddinü-l Mısri, 13. Yüzyılda çağının ünlü astronomlarındandır.

(1203- 1270)- İbni Ebi Useybiatıp tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktordur.

(1203- 1283)- Kazvini……. astronom ve coğrafyacı bilgindir.

(1210- 1288)- İbnünnefisküçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimidir.

(?- 1320)- Kemaleddin Farisi, İbni Heysem ayarında büyük İslam ……. matematikçi, fizikçi ve astronomdur.

(1271- 1331)- Ebu’l Fida, büyük bir bilgin ……. tarihçi ve coğrafyacıdır.

1280- İtalyan Armati tarafından gözlük icad edildi. kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci tarafından yapılmıştır)

(?- 1285)- Şihabettin Karafi, orta çağın en büyük ……. fizikçi ve hukukçularındandır.

(1304- 1369)- İbni Battuta, ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyahtır.

(1313- 1374)- İbni Hatipvebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamasını yapan doktordur.

(?- 1397)- Şemsettin Halili, büyük bir ……. astronomi bilginidir.

(1332– 1406)- İbni Haldun, tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan İslam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanıdır.

(?-1429)- Gıyasüddin Cemşidondalık kesirlerni bulmuş olup; aynı zamanda cebir ve astronomi alimidir.

(1337- 1430)- Kadızade Rumi, Osmanlının ve Türklerin ilk ……. astronomudur.

(1349 – 1405)- Demiri, Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan
alimdir. “Hayat- ül Hayvanat” isimli kitabı yazmıştır.

(1386- 1470)- Sabuncu Oğlu Şerefeddin, Fatih Sultan Mehmed devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

(1389- 1459)- Fatih Sultan Mehmed’in Hocası Akşemseddin HazretleriPasteur’den önce mikrobu bulan ilk bilim adamıdır. İstanbulun fethinin manevi babasıdır.

(1394- 1449)-  Uluğ Bey, çağının en büyük astronomu ve trigonometri üzerine çalışmalar yapan ünlü bir alim ve hükümdardır.

(1401- 1500)- İbni Macit, 15. Yüzyılda yaşamış ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan’ a ulaşmıştır.

(1401-1500)- Mürsiyeli İbrahim, 15. Yüzyılda Piri Reis’  ten 52 sene önce bugünkü ölçülere uygun Akdeniz haritasını çizen haritacıdır.

(1432- 1481)- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’ u fetheden ve havan topunu icat eden, yivli topları döktüren padişahtır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.

1450- Johannes Gutenbergin baskı makineleri kitap üretiminde çığır açtı. Bunun sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı.

1453- Copernicusgezegenlerin Dünyanın etrafında değil, Güneş’in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı.

(?- 1474)- Ali Kuşçu, ünlü bir Türk ……. astronomi ve matematik bilginidir.

(1465- 1554)- Piri Reis, 400 sene önce bu günki ölçülere çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacıdır. Amerika kıtasının varlığını, Kitab-ül Bahriye adlı eserinde çizdiği krokilerle, Kristof Kolomb ’dan önce bildiren ünlü denizcidir.

(1489- 1588)- Mimar Sinan, yaptığı eserlerindeki teknolojik seviyenin bugün dahi araştırıldığı ünlü mimardır.

(1501-1600)- Mağribi, 16. Yüzyılda çağının en büyük matematikçilerindendir. Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için formüller gösterilmiştir.

(?- 1562)- Seydi Ali Reis, ünlü bir ……. denizci, matematik ve astronomi alimidir.

1578- Denizaltı tasarımı ilk defa 1578’de matematikçi William Bourne tarafından geliştirildi. Bourne bu tasarımını hiç denemedi.

( – 1581)- Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane’ de kuruldu.

(1521- 1585)- Takiyyüddin Er Rasitİstanbul Rasathanesini ilk kuran astronomi alimidir.

1592- İtalyan Galileo 30 kez büyüten teleskopu yaptı (Daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)

(1601- 1700)- Hazerfen Ahmed Çelebi, 17. Yüzyılda yaşamış olup, havada uçan ilk Türk’tür. Planörcülüğün öncüsü sayılır.

(1601- 1700)- Lagarî Hasan Çelebi, ( 17. yüzyıl ) Füzeciliğin atası olup; Osmanlılar’ da ilk defa füze ile uçan bilgindir.

(1609- 1657)- Katip Çelebi, Osmalılar’ da rönesansın müjdecisi coğrafyacı, gezgin[/b][/color]dir.

(1611- 1682)- Evliya Çelebi, büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

1614- İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti. Napier sistemi kusursuz şekilde tamamladı ve sistemi halka açıkladı.

1614- Henry Briggs isimli İngiliz bir matematikçi, Napier’in “e” tabanına bağlı kalınarak hazırlanan logaritma sistemi üzerinde çalıştı. Bu uğraşılar sonunda “e” yerine “10”u kullanarak ondalık logaritma sistemini buldu. Napier bu arada logaritmik işlemleri yapabilen bir hesap makinesi icat etti.

1618- Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş’in çevresinde çizdikleri yörüngeleri tespit eden yasaları yayınladı. yayımlar.

1618-  Cornelius Drebbel, William Bourne tarafından geliştirilen çok benzer tasarımlı bir denizaltı inşaa etti ve ilk kez Thames Nehri’nde denedi. Ahşap omurgasının üzeri deriyle kaplıydı ve bordalarında su geçirmeyen deri kaplamadan dışarı uzanan 12 küreği vardı. Cornelius Drebbel’in denizaltısı suyun altında iki saat kalınca, Drebbel’in oksijen üretme yöntemini bulduğuna dair söylentiler yayılmıştı. Deneme gösterisinin başarılı olmasına karşın, İngiliz Bahriye Nazırlığı, Drebbel’ın denizaltısını kabul etmedi. Bu fikrin geliştirilmesi daha sonraki mucitlere kaldı.

1622- Sürgülü hesap makinesi icad edildi.

1642- Fransız matematikçi Blaise Pascal ilk hesap toplama makinesini icad etti

1643- İtalyan Evangelista Toricelli civalı barometreyi buldu.

1656- Christian Huygens, Galileo’nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.

1668- Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.

1680- Robert Boyle, kükürtlü kibrit aracılığıyla ateşi elde etmeyi 1680 yılında başardı. Keşfedilmesinin üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ateş pratik halde elde edilemiyordu. Önceleri bir çelik, bir metal parçasına sürtülüyor ve ateş elde ediliyordu. Boyle’ nin kibriti, zımpara kağıdına sürtülmek suretiyle ateş alıyordu. Ardından fosforlu kibritler de üretilmeye başlandı.

1682- Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimledi.

1687- Newtonun, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabını yayınladı.

1690- Edmund Halleydalış makinelerine hava pompalayacak bir yöntem geliştirdi.

1698- Thomas Saverynin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.

(1701- 1799)- İbrahim Efendi, (18. Yüzyılda Osmanlılar’ da ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendistir.

(1703- 1780)- İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamıdır. En ünlü eseri Marifetnâme, burçlardan, insan fizyolojisi ve anatomisinden bahsetmektedir.

(1730- 1791)- İsmail Gelenbevi, 18. Yüzyılda Osmanlılar’ ın en güçlü matematikçilerindendir.

1733- İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen uçan mekik adındaki alet bir kişinin bir günde üretebileceği kumaş miktarını ikiye katladı.

1736- Silgiyi ilk defa 1736’ da Avrupa’ ya getiren, Fransız kaşif ve bilim adamı Charles Marie de la Condamine’ dir. Bu aslında, Güney Amerika’ da yerli kabilelerin oyun için ve tavuk tüyü gibi şeyleri vücutlarına yapıştırmak için kullandıkları bir maddeydi. Avrupalılar bunu kullandı fakat bir süre sonra çürüdüğü için kullanışlı olmadı. 1839’ da Charles Goodyear, kauçuğu işlemenin ve dayanıklı kılmanın yolunu buldu. Bugün kullandığımız silgilere dayanıklığı verilmiş oldu.

1742- İsveçli Anders Celsius sıcaklık ölçümleri için standart[/b] geliştirdi.

1750- Tutkal ilk olarak İngiltere’ de yapıldı. Tutkal önceleri balıktan elde edilmiş, daha sonraları plastik, hayvan kemikleri, nişasta, süt proteinlerinden elde edilen türevleri ile yaygınlaşmaya başlamıştır.

1752- Benjamin Franklinyıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterdi.

1752- James Ayscoughgüneş gözlüğünü icat etti. İlk güneş gözlüklerinin camları, bugün kullanılan gözlükler gibi renkliydi. Yeşil ve mavi cam kullanımı tavsiye edilmekteydi. Daha sonra Edwin Herbert Land, ilk selofanlı polarize edilmiş camlı güneş gözlüklerini üreterek güneş gözlüklerinde yeni bir dönem açmış oldu.

(?- 1761)- Kambur Vesimverem mikrobu keşfini, Robert Koch’dan 150 sene önce yapan ünlü doktordur.

1763- Fransız Claude Chappe uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.

1775- Savaşta kullanılan ilk denizaltı olan American Turtle, David Bushnell tarafından 1775 yılında icat edildi. Bu ahşap tekne, elle yönlendirilen iki uskurla yüzüyordu.

1776- Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda kullanılan ilk denizaltı da, hedefini batıramadı. Düşman gemisini batıran ilk denizaltı Hunleydir. H.L. Hunley’nin Amerikan iç Savaşı konfederasyon ordusu için icat ettiği Hanley denizaltısı, Birlik Ordusu’na ait Houstonic savaş gemisini batırmış; ancak tüm mürettebatıyla beraber kendiside batmıştı.

1777- İngiliz James Watt uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı.

1778- Fransız Joseph Bramah ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı

1781- İlk Buharlı Turbo Jet bulundu.

1783- Marquis de Jouffroy d’Abbans, ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.

1783- Montgolfier Kardeşler bir sıcak hava balonunu başarıyla uçurdu.

1783- Fransız Montgolfier Kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar.

1783- Fransız Louis Leonard ilk paraşütü tasarladı.

1789- Lavoisiernin, 33 elementi sıraladığı ve bu elementlerin adlandırılması ile ilgili modern sistemi sunduğu Kimyasal Adlandırma Yöntemi yayımlandı.

1790- İlk dikiş makinesi patenti alan kişi olarak kayıtlarda Thomas Saint görünmektedir. Daha sonraları Isaac Singer ve Elias Howe Jr. gibi mucitlerin bulacağı birçok teknik özellikleri başvurusunda belirtmesine karşılık, Thomas Saint, hiçbirinin patentini almayı gerçekleştirememiştir.

1795- Kurşunkalem in bugün bildiğimiz şeklini Fransız kimyacı Nicolas Conte vermiştir. Kil ve graphite karışımını yakıp tahtadan silindir çubuklar içine koyan Conte; 1795’ te patentini almıştır. İlk kurşunkalem fabrikasını ise 1861’ de Eberhard Faber, New York’ ta kurmuştur.

1795 Francois Appert, oluşturduğu kapak sistemi sayesinde kapların içine hava sızmasını önleyen ve böylece gıdanın bozulmasını geciktiren saklama kabını geliştirdi. Appert’ in bulduğu ilk saklama kapları aslında o zamanlarda, gıdaların bozulmadan saklanabilmesinin zorluğu karşısında, çok önemli bir buluştu.

1796- Edward Jenner, bir çocuğu çiçek hastalığına karşı aşıladı.

(1701-1799)- İbrahim EfendiOsmanlı’ larda ilk denizaltıyı yapan mühendistir.

1799- Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.

1800- Fransız Dominique Larrey ilk ambulans [/b][/color] fikrini ortaya atmıştır.

1801- İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculuğunu tamamladı.

1804- İngiliz Richard Trevithick ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.

1814- Friedrich König elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaayı geliştirdi.

1816- George Manby, yangın söndürmeye yönelik bir sistem geliştirerek ilk yangın söndürücünün temellerini atmış oldu. Alet, su içeren metal bir silindirden oluşuyordu. İçindeki su, sıkıştırılmış hava yardımıyla dışarıya püskürtülüyordu.

1816  Rene Laennec, Paris sokaklarında dolaşırken, oyun oynayan iki çocuğun, birbirlerinin göğsünü ellerindeki tahta borularla dinlemekte olduğunu fark etti. Daha sonra Laennec, bir kağıdı rulo yaparak ucuna bir ip bağladı ve bir başkasının göğsünü dinlemeyi başardı. Bu alete Yunanca “göğüs” anlamına gelensteteskop adını verdi.

1819- Augustus Siebe basınçlı dalgıç elbisesi tasarlayarak insanların daha derinlere dalabilmesini sağladı.

1820- Hans Oerstedelektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterdi.

1821- Charles Babbage, karmaşık matematiksel tabloları otomatik olarak hesaplamak için tasarladığı fark makinesi nin üzerinde çalışmaya başladı.

1826- Fransız Joseph Niepce ilk fotograf çekimini başardı.

1828- Bugünkü plastik maddelerin aslını teşkil eden “polistirenler” ya da “viniller” ve daha başka bazı plastik türleri, 1828 yılında Fransız kimyacıları tarafından keşfedilmiştir. 1850 yıllarında da, Amerika’da plastik alanında pek yüzeyde kalan bazı çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir.

1829- George Stephenson, en iyi buharlı lokomotif tasarlama ve yapma yarışmasını kazandı. Rocket adlı bir lokomotif üretti.

1830- Dikiş makinesi için birçok patent alındı; ancak hiçbiri ticari bir başarı elde edemedi. Fransız terzi Barthelemy Thimonnier ticari başarıyı yakalayan ilk dikiş makinesinin patentini aldı. Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi ABD’ li Isac Singer’ dir. Dikiş makinelerinde ayak pedalıyla döndürülen bir tekerlek, iğneyi kaldırıp indirerek dikiş yapıyordu. O dönemlerde pek çok terzi, işini kaybedeceği korkusuyla, bu makineleri tahrip etmek istemişti. Neticede, ne kadar engellemeye kalksalar da, teknolojik gelişmeyi  engellemenin mümkün olmadığını, makinesiz terzilerin de anlayacakları günlerin geleceği muhakkaktı.

1833- ABD’de Walter Hunt isimli bir mucit tarafından geliştirilen dikiş makinesi icat edildi. Hunt bu makinenin patentini almadı. 10 yıl sonra(1843) Elias Howe Jr., Walter Hunt’ın buluşundan habersiz bir çift dikiş makinesi buldu ve patentini aldı.

1836- ABD’ li Samuel Colt, yaptığı hızlı ateş eden tabanca “altıpatların patentini aldı.

1837- Isambard Kingdom Brunel, ilk kıtalararası buharlı gemiyi yüzdürdü.

1837- İki İngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone, teller üzerinden elektrik akımı göndererek mesaj iletmeyi başararak; ilk elektrikli telgraf makinesini yaptılar. Elektrik akımı, alıcı cihazın kadranındaki bir dizi iğneyi hareket ettirerek ulaştırılacak mesajın ekranda belirmesine yardımcı oluyordu.

1837- Samuel Morse elektrikli telgrafı icat etti. 1837’de Morse cihazın patentini aldı.

1838- Samuel Morse kendi geliştirdiği Morse alfabesini ilan etti.

1839- Louis Daguerre vesikalık fotoğraflarda çok tutulan daguerrotype fotoğraf tekniğini icat etti.

1839- Charles Goodyear, kauçuğu işlemenin ve dayanıklı kılmanın yolunu buldu. Bugün kullandığımız dayanıklı silgiler yapılmış oldu.

1841- Michael Faradayhareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde etti.

1842- Amerika’da Thomas Woodward tarafından  farklı yapıya sahip bir çengelli iğne için patent alınmıştı. Bu iğne, sıradan bir iğnenin uc kısmına takılan metal parça ile tutturuluyordu. Ancak bu hem güvenlik hemde kullanış sorunları doğuruyordu.

1843- ABD’ li Samuel Mors telgraf mesajlarında kullanılmak üzere nokta ve çizgilerden oluşan ünlü mors alfabesini icat etti.

1843-Walter Hunt dikiş makinesini bulduktan 10 yıl sonra Elias Howe Jr.(1819- 1867), Walter Hunt’ın buluşundan habersiz bir çift dikiş yapan dikiş makinesini buldu ve patentini aldı.

1843- İskoçya’da yaşayan Alexander Bain, 27 Kasım 1843 yılında ilk faks makinesi (faksimil) için patent başvurusunda bulundu. 1843’ te Alexander Bain’ in ürettiği ilk faks makinesi, kabartma harfleri tarayarak elektrik sinyalleri gönderen bir sarkaçtan oluşuyordu. Modern faks makinelerinde ise gönderilen dokümandan yansıyan ışığı algılayan diyotlar kullanılmaktadır. Bain’in tasarladığı faks makinası ana hatlarıyla günümüzde kullanılan sisteme benzemektedir. Belgenin beyaz ve siyah kısımlarının tanımlanarak iletilmesi ilkesine dayanıyordu. İletken bir madde üzerinde elektriksel olarak haritalama işlemi için sarkaçlar kullanılmasını önermiş fakat bu sistemi hiçbir zaman uygulayamamıştır. 1848 yılında İngiltere’de fizikçi Frederick Bakewell daha geliştirilmiş bir versiyonu için patent aldı. Halka açık bir sergide ilk defa bir belge iletimini gerçekleştirdi.

1845- (10.Aralık) Şişme lastik aynı zamanda inşaat mühendisi olan mucit Robert Thomson tarafından 10 Aralık 1845’te icat edildi.

1846- Amerikalı bir dişçi olanWilliam Orton bir çene ameliyatında, acıyı hissettirmemek için, uyuşturucu etkili eter kullandı.

1848- İlk yürüyen merdivenNew York’ta turist çekmek için kuruldu.

1848- İngiltere’de fizikçi Frederick Bakewellfaks makinesinin daha geliştirilmiş bir versiyonu için patent aldı. Halka açık bir sergide ilk defa bir belge iletimini gerçekleştirdi.

1849- ABD patent kayıtlarında, çengelli İğneWalter Hunt adına yapılmıştır. Dünya, 1849’ da Walter Hunt tarafından bulunan, çok basit ama faydalı bir ürünle tanıştı: Çengelli İğne. Çengelli iğne, Amerikalı mucit tarafından sadece 15 dolar kazanabilmek amacıyla bir iddia sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak çengelli iğne aslında çok daha eski bir buluştur. Bu tarihten 2000 yıl öncesinde Romalıların yaylı bir çeşit çengelli iğne kullandıklarına dair kanıtlar var. Romalılar birçok buluşa isimlerini yazdırmışlar ancak çoğu unutulup gitmiştir. Yeniçağda tekrar icat edilene kadar buluşları unutulmuştur.

1849- Uçuşun asıl babası İngiliz George Cayleydir. Cayley Planörü icat etmiş ancak İngiltere’de bir türlü önemi anlaşılmamıştı. 1849 yılında dünyada ilk kez havadan ağır bir araçla insan uçuran kişi olmuştur.

1850- Dikiş makinesini üretip satan ilk kişi ABD’ li Isac Singer’ dir.

1852- ABD’ li Elisha Otis ilk asansörü icad etti.

1853- İtalyan Linus Yale kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti.

1853- Charles Pravazşırıngayı icat etti. Kan damarlarına ve kasların içine ilaç enjekte etmekte/ kan almakta kullanılan deri altı şırıngası, tıp açısından büyük bir yenilikti. 1987 yılında bir başka doktor Jean-Louis Brunet, kan örneği alınırken enjektörün ucuna takılan bir başka aletin patentini aldı. Şırınga hastadan çıkarılır çıkarılmaz şırınganın ağzını tıkayan alet, doktor ve hemşirelerin mikroplu kanla temasını engellemiş oluyordu.

1857- New York’ta bir dükkân asansörü olan ilk bina oldu.

1860- Belçikalı Mühendis Etienne Lenoir ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.

1861- İlk kurşunkalem fabrikasını ise 1861’ de Eberhard Faber, New York’ ta kurmuştur.

1863- İlk metro(yeraltı demiryolu)hattı Londra’da işletmeye açıldı.

1865- İsveçli Alfred Nobel dinamiti icad etti.

1867- ABD’ li Christopher Sholes gerçek anlamda ilk daktilo[/b][/color]yu icad etti.

1867- İcat edildiği ilk yıllarda, birçok farklı dikenli tel çeşidi mevcuttu. Bunun için onlarca patent alınmıştı. Patenti onaylanan, ayrı bir parça olarak diken eklenmiş telleri ilk kez Lucien B. Smith Amerika’da icat etti. Patenti alınmış olmasına rağmen bunu ürettiği hakkında hiçbir kesin bulgu yoktur.

1868- Amerika’da William Donison Hunt isimli bir mucitfarklı tipte bir dikenli tel için patent aldı.

1868- Amerika’da Micheal Kelly, “Kelly’nin Elması” adında değişik bir çit teli için patent aldı.

1868- Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı, modern genetik kuramının temellerini oluşturan araştırmalarını bitirdi.

1872- Fotoğrafçı Eadweard Muybridge ilk ardışık fotoğraflar dizisini çekti.

1873- Henry M. Roseda farklı tipte bir çit teli üretti ve patentini aldı. Joseph Glidden ve birkaç arkadaşı Rose’un çit telini gördü ve buna benzer birşeyler üretebileceklerini düşündüler. Aradan fazla geçmeden Glidden ve Haish gelişmiş birer tür için patent başvurularında bulundular. İlk çağdaş teli Glidden yaptı. Örülmüş iki telin üzerine dikenler direk olarak sarılıyordu. Glidden Haish’e patent konusunda dava açtı ve kazandı.

1875- Haish S biçiminde dikenli tel için patent başvurusu yaptı.Yaptığı bu icat Glidden’ın telinden daha üstün değildi ancak yine de Haish bu icat sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etti.

1876- ABD’ de Thomas Alva Edison tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. Edison bu laboratuvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.

1876- Alman mühendis Nikolaus Otto 4 zamanlı motoru yaptı.

1876- İskoç asıllı ABD’ li Alexander Graham Bell ilk telefonu icad etmiştir.(Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen TelePhone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır.

1877- ABD’ de Thomas Alva Edison Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti.

1877- İlk elektrikli buzdolabıKarl Linde tarafından 1877’ de geliştirildi. Yiyeceklerin bozulmadan saklanabilmesi için gereken, ortamın soğuk olması koşulu, ilk defa Karl Linde tarafından yapay olarak sağlanmıştı. Linde’ nin cihazı, yiyecek kabininin arkasına freon gazı yerine metil ether adlı son derece patlayıcı bir gaz pompalıyordu. Bu yüzden pek yaygınlaşmadı.

1878- Joseph Swan elektrik ampulünü icat etti.

1879- Ernest von Siemens[/b][/color] elektrik döşenmiş bir hat üzerinde giden ilk elektrikli treni sergiledi.

1880- ABD li Thomas Alva Edison elektrikli ampulü güvenli hale getirdi ve satışa sundu.

1881- Emile Berliner, yassı plaklar kullanan ilk gramofonu yaptı.

1881- Charles Edward Hearson Sıvı Termostat patentini aldı. Termostat’ın mucidi Andrew Ure (İskoçya), patentinde çeşitli tipte termostat modelleritanımlamıştır.  İçlerinde en karmaşık olanın içerdiği bimetalik şerit, bugün bile termostatların çoğunun temelini oluşturur. Ure’ün patentindeki fikirleri yaygınlık kazanamadı ve yaygın olarak kullanılan ilk termostat, Charles Edward Hearson’ın 1881’de patentini aldığı sıvı termostat oldu.

1882- Henry Seelyelektrik ısıtıcılı ütüyü geliştirdi. İlk ütüler, içine kor halinde kömür konularak ısıtılırdı. Seely’ nin ütüsünün içinde ise elektrikli bir ısıtıcı bulunuyordu. Böylece ütü, zor kullanılan bir ev aleti olmaktan çıkmıştı.

1884- Hiram Maxim tam otomatik makinalı tüfek icat etti.

1885- Louis Pasteur, bir dizi aşı yaparak, kuduz bir köpek tarafından ısırılmış bir çocuğun yaşamını kurtardı. Kuduz aşısı.

1885- Alman fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların varlığını gösterdi.

1885- Avusturyalı kimyacı Carl Auer, muma göre daha kullanışlı ve güvenli olan bir havagazı lambası icat etti.

1885- Alman Karl Benz 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.

1885- William C. Carterşemsiyeyi geliştirdi. Şemsiyenin patenti Carter tarafından alınmıştır. İlk şemsiyenin, 4000 yıl önce Mısır, Asya, Yunanistan ve Çin’ de eşzamanlı olarak kullanılmış olduğunu tarihi dokümanlar göstermektedir.

1886- Linotip adlı makine, gazetelerin ve kitapların daha hızlı hazırlanmasını sağladı.

1887- ABD’ li Emile Berliner Gramafonu (Plak- Pikap) [/color][/b] icad etti ve patentini aldı.

1888- ABD li George Eastman ilk taşınabilir fotoğraf makinesi[/b][/color]ni yaptı.

1888- George Eastman, Kodak no.l adlı fotoğraf makinesini üretti ve müşterilerinin filmlerini banyo etti.

1888- William Sewardhesap makinesini icat etti. Banka muhasebecisi olan Seward, bankadaki hesap işlerini kolaylaştırmak, monotonluğu kırabilmek ve belki de biraz zaman kazanabilmek amacıyla bir mekanik cihaz üzerinde çalışmaya başladı. Sonuçta, 1885 yılında patentini aldığı cihaz bir hesap makinesiydi. 1898’ de Seward öldüğünde 1.000 adet hesap makinesi satılmıştı. 1926 yılına gelindiğinde ise bu sayı 1.000.000’ a ulaşmıştı.

1888- Kontakt lens(1888)Eugen Fick ve Eduard Kalt tarafından, hemen hemen aynı zamanlarda geliştirildi. Her ikisi de, kontakt lens yardımıyla, görme bozukluklarını çözdüklerini beyan etmişlerdir. Kontakt lenslerin bulunmasıyla, gözlükler yerlerini lenslere bırakmaya başlamışlardır.

1889- Edison’un yardımcısı Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi üzerine deneyler yaptı.

1889- W. A. Cockran adındaki maharetli kadın mucit, tarihin ilk elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini üretti. Sistem çok basitti. Bir fiskiye, boru yardımıyla gelen tazyikli suyu tabakların üzerine eşit dağıtıyor ve bulaşıkları temizliyordu.

1890- Daimler motor şirketi, dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobil üretimine başladı.

1890- Herman Hollerithin icat ettiği elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika’da nüfus sayımı işlemi çok hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.

1891- Philip Downingposta kutusunu icat etti. Posta sisteminin her geçen gün daha sağlıklı işleyebilmesi için günümüze kadar pek çok insan bu gelişime katkıda bulunmuştur. Bu sayede posta işaretleyicileri, işlem iptal eden cihazlar, posta mühürleri, otomatik posta sınıflandırma cihazları yaşamımızda yerini almış, mektupların daha sistematik bir şekilde sınıflandırıp gönderilmesine olanak tanımıştır.

1892- Afrikalı Sarah Boone adlı bir ev kadını, 1892 yılında kendisi için bir ütü masası geliştirdi. Böylece tarihin ilk ütü masası ortaya çıkmış oldu.

1893- Bugün kullandığımız makasın patenti, 1893’ te Louis Austin tarafından Washington’ da alındı.

1893- Fermuarın icadında her ne kadar tek bir mucitten söz etmek zor olsa da asıl katkıyı 1893’ de W.L. Hudson’ un yaptığı söylenebilir. Fermuarın hayatımıza girmesi oldukça zaman almıştır. İlk fermuar tasarımının o kadar ürkütücü bir görüntüsü vardı ki pek çok üretici seri üretimi yapmayı reddetmişti. Fermuar, günümüze kadar gelişmiş ve hayatımızdaki pratik malzemelerden biri olarak yerini almıştır.

1894- ABD’ li Jesse Reno ilk yürüyen merdiven[/b][/color]i tasarladı.

1894- Fransız Limuere Kardeşler ilk sinema makinesini icad ettiler.

1895- Paris’te Lumiere Kardeşler 10 hareketli filmden oluşan bir gösteri yaptı.

1895- Wilhelm RöntgenX-ışınlarını buldu.

1895- İtalyan Mucit Guglielmo Marconi radyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. 1890 yılında başlayan radyoyu geliştirme çabaları, 1895 yılındaGuglielmo Marconi ve Alexander Stepanovitch Popovun birbirlerinden habersiz  bir şekilde geliştirmeleri ile sonlanacaktır.

1896- İlk defa Alexander Stepanovitch Popov tarafından  “Heinrich Hertz”ismi Mors alfabesi kullanılarak, anlaşılır bir şekilde iletildi.

1896- İtalyan Guglielmo Marconi Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.

1897- Bugün okur yazar hemen hemen herkesin evinde, çekmecesinde bulunan kalemtıraş Amerikalı John Lee Love tarafından 1897’ de icat edildi. İlk üretimi bildiğimiz taşınabilir şekliyle tasarlanan kalemtıraş daha sonraki yıllarda geliştirildi.

1898- Danimarka’ lı Valdemar Poulson, modern teybin öncüsü olan bir cihaz yaptı.

1900- Norveçli Vaaler kağıtları sıkıca tutturabilmek için,iç içe geçmiş iki halkadan oluşan, metal bir telden ibaret orijinal bir ürün tasarladı. Vaaler’ in ataş adını verdiği bu tasarım bugüne kadar hemen hemen hiç değişmemiştir.

1900- Modern denizaltının mucidi J.P. Holland olarak kabul edilir. Holland’ın geliştirdiği tekne, modern bir denizaltının tüm özelliklerini taşıyordu. Silindir biçimli gövde, safra tankları, derinliği ayarlamaya yarayan yatay dümen ve havaya ihtiyaç duymayan güç kaynağı. Bu denizaltı, su altında bataryalarını kullanıyor, yüzeye çıktığında ise, içten yanmalı motorla gidiyordu. Holland, 1900’de denizaltısını ABD Deniz Kuvvetleri’ne verdi. 1902’de “denizaltı gemisi”nin patent hakkını aldı ve İngiltere, Hollanda, Rusya ve Japonya için denizaltılar inşaa etmeyi sürdürdü.

1901- İlk radyo transistörünü Guglielmo Marconi geliştirdi.

1901- ABD’ li Gilette ve Nickerson körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı.

1901- Hubert Boothelektrikli süpürgeyi icat etti. Booth’ un elektrikli süpürgesi o kadar büyüktü ki atlı bir arabayla çekilmesi gerekiyordu. Fakat süpürgenin performansı gayet iyiydi; öyle ki İngiliz Kralı VII. Edward taç giyme töreninden önce salondaki halının bu süpürge ile temizlenmesini istemişti.

1902- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, Manş Denizi üzerinden radyo dalgalarıyla mesajiletmeyi başardı. İtalyan Marconi kablo ya da tel olmadan bir yerden diğerlerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Böylece radyo doğdu. Marconi, radarın mucidi Hertz’ in yapmış olduğu deneyleri kullanarak bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çalmayı başarabiliyordu ve bunun için her hangi bir kabloya ihtiyaç duymuyordu. Kullandığı yönteme “elektromanyetik” adını vermişti.

1902- Willis H. Carrierin icadı olan bilimsel olarak tasarlanmış ilk klima için 1902’yibeklemek gerekti. Carrier, 1901’de Cornell Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu; aynı yıl Temmuz ayında Buffalo’daki Buffalo Forge Company’de çalışmaya başladı. Altı ay içinde şirketin araştırma geliştirme laboratuarının başına getirildi. Buradaki ilk projelerinden biri, ısıtma bobinlerinden oluşan bir sistemden geçirildiğinde havanın ne kadar ısı soğurabileceğini belirlemekti; bulguları şirketin ısınma giderlerinde binlerce dolar tasarruf sağladı. İlk projelerinden bir başkası da soğutmaya yönelikti. Brooklyn’de Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing adlı matbaa şirketi, ısı ve nem değişimleri yüzünden kağıdın genleşmesi ve büzüşmesi sonucu, baskı sürecinde renklerin donuklaşması gibi bir sorun yaşıyordu. Willis H. Carrier; 17 Temmuz 1902’de bu şirket için dünyanın ilk klimasının tasarımlarını tamamladı: Klima, matbaanın ısı ve nem oranını hassasiyetle denetleyen 30 tonluk bir makineydi.

1903- Fransız Gustave Liebau ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.

1903- Amerikalı Wright Kardeşler ilk motorlu uçak uçuşunu gerçekleştirdi.

1903 Willem Einthoven, kalbin işleyişini kaydeden elektrokardiografi cihazını ( EKG ) icat etti. Einthoven’ ın 1924’ te Nobel ödülü aldığı bu icadı, kalp atışlarının grafiksel çıktısını vermektedir. EKG, kalbin ürettiği elektrik sinyalleri ölçüp kaydederek, kalp hastalığının belirtisi olabilecek düzensizlikleri ortaya çıkaran bir cihazdır.

1903- Emil Blochaynayı geliştirdi. Tarih boyunca parlatılmış bir metal ya da taş ayna olarak kullanılmıştır. Daha sonraları cam yüzeylerin arkasına yapıştırılan koyu renkli kumaşlar da aynı amaçla kullanılmıştır. İlk modern ayna ise Bloch tarafından, düz camın gümüş veya altın folyo ile kaplanmasıyla elde edilmiştir.

1904- Christian H. Ismeyer, deniz yolculukları sırasında oluşan gemi kazalarını önlemek için, kesintisiz radyo dalgaları kullanarak nesnelerin belirlenmesini sağlayan bir radar sistemi geliştirmiş ve patentini almıştır.

1904- Raptiye, ilk defa Amerikalı Edwin Moore tarafından üretildi. Bir gün önce yaptığını ertesi gün satan Moore, Eastman Kodak Company’ den büyük bir sipariş alınca 1904’ te Moore Raptiye Şirketi’ ni kurdu. Şirketi hala küçük şeylerin üretimine devam etmektedir.

1904- İngiliz John Flemingin geliştirdiği Diyot(elektronik vakum tüpü) radyo cihazlarının vazgeçilmez parçası oldu.

1905- Alexander Laurentkimyasallı yangın söndürücüyü geliştirdi. Yangına suyla müdahale etmek her zaman doğru bir yol değildi, bu yüzden Laurent, bir kimyasal karışımı geliştirerek suyun yangın söndürmedeki zararlarını da yok etmiş oluyordu.

1906- Alva John Fischermekanik çamaşır makinesini icat etti. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tambura kirli çamaşırlar konuluyordu. Tambur, elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar birbirlerinin üzerinden yuvarlanırken, sürekli suyla temas ederek temizlenmiş oluyordu.

1906- İskoçyalı J. Dewartermos adını verdiği ve içine konulan sıvının ısısını koruyan, iç içe geçmiş iki kaptan oluşan bir sistem geliştirdi. Tarihin en popüler icatlarından birisi olan termos sayesinde piknik yapmak, insanoğlu için daha da keyifli bir hal almaya başladı.

1906- İlk klima fikri 1906’ da Willis Haviland Carrier tarafından oluşturulmuştur. Klima denildiğinde aklımıza Carrier gelmesine rağmen, klima 1906 yılında Stuart H. Cramer adındaki bir tekstil mühendisi adına tescil ettirilmiştir. Cramer, klima kelimesini tekstil bitkilerinin yetiştiği ortamdaki havayı nemlendirmeye yarayan cihazı için kullanmaktaydı.

1907- Kanada’ lı Reginald Fessenden radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletimini başardı.

1908- Alman Johannes(Hans) Wilhelm Geiger Radyasyonun varlığını tespit eden Geiger cihazını geliştirdi.

1908- ABD’ li Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947) [/color][/b] T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili piyasaya sürdü. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu.

1909- George Cayleyden 50 yıl kadar sonra, 1903 yılında, uzun mesafelere kesintisiz uçabilmeyi sağlayan uçak yapan Wright Flyer[/b] olmuştur.

1909- General Electric şirketi, ilk elektrikli ekmek kızartma makinesi üretti. Dilimlenmiş ekmek, elektrikle ısıtılan bir tel üzerine konuluyordu. Ayarlı bir saat, süre dolduğunda elektriği kesiyor ve ekmeği dışarı doğru itiyordu. Bu sayede sabahları kahvaltı masalarını renklendiren çıtır çıtır ekmeklerin hikayesi doğdu.

1910- Fransız Henri Fabre, tekerlekleri olmayan ve su üzerinde seyredebilen bir uçak geliştirerek ilk deniz uçağını icat etti.

1911- Marie Curieradyoaktivite konusunda kendi başına yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü aldı; böylece de bu ödülü iki kez alan ilk kişi oldu.

1911- Ernest Rutherfordatomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterdi.

1911- Rus asıllı Amerikalı İgor Skorsky(1889- 1972) S- 1, S- 2, S- 3, S- 4 uçakları ile helikopter denemelerini yapsa da, 1911 yılının Mayıs ayında S- 5 uçağı ile, tam anlamıyla havalanmayı başardı. 100 beygirlik Argus motoruna sahip olan S- 6 ise 1911 yılının Kasım ayında uçmaya başladı. 1935 yılında ise VS 300 adlı ilk modern helikopterini yaptı.

1913Alman Hans Geiger, radyasyon ölçüm aleti Geiger cihazını icat etti. Geiger, ortamdaki radyasyon miktarını ışıma yapan parçacıklar aracılığıyla hesaplamayı başarınca, insanoğlu hiçbir şekilde sonuçları baş gösterene kadar fark edilemeyen bu gizli düşmanın varlığından en azından haberdar olabilmeyi başarabilmiştir.

1913- ABDli lı pilot Elmer Sperry ilk Robotu yaptı.

1914- Amerikalı elektrik mühendisi ve mucit olan Edwin Howard Armstrong(1890- 1954)osiloskop adını verdiği yüksek frekanslı bir alet geliştirdi. FM radyo bandının da mucidi olan Armstrong’ un icat ettiği “osiloskop” elektrikli cihazlardaki akım miktarını ölçen bir aletti. Osiloskop sayesinde elektrikli cihazların tamiri kolaylaşmıştır.

1918- Fransız Pierre Langevin ve ekibi ilk kez Sonar cihazını icad ettiler. SONAR : Sound Navigation And Ranging- Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir.

1919- Einsteinizafiyet teorisi konusundaki yazısını yayımladı.

1920- Edwin Howard Armstrong(1890- 1954)FM radyoyu geliştirdi. Elektrik mühendisi Armstrong’ un elektromanyetik ve elektrik alanında yaptığı icatlar çok önemlidir. Fakat onun belki de hepimiz tarafından bilinen icadı, geniş aralıklı yayın yapan FM radyo bandıdır.

1920- Earle Dickson(1892- 1961), özellikle mutfak işlerini yaparken karısının çok sık elini kestiğini görüp; karısı için bir gazlı bez ve selobant yardımıyla ilk Yara bandı(Yapışkanlı)(1920) nı(adhesive bandages) yapmış ve bu icadı zamanla çok tutulmuştur. Bu icat, bugün evde, işte ve okulda tüm ilk yardım çantalarında bulunan bir malzeme haline gelmiştir.

1921- ABD’li Richard Drewyapışkan bant fikrini ortaya attı. Avrupa’da “seloteyp” adıyla piyasaya sürülen bu bandın bir yüzü, “selüloz” adı verilen ve yapışkan olan saydam bir plastik şeritten oluşuyordu.

1921- Philip Drinker, hastaların solunum yapmasına yardım etmek için demir ciğeri icat etti.

(1922- -)- Prof. Dr. Behram Kurşunoğlugenelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan ilim adamımızdır. Amerika’ da Florida Üniversitesi Teorik Fizik Merkezi’ nde başkanlık yapmaktadır.

1922- İlk mikrofilm[/b][/color] tanıtıldı.

1922- Stephen Poplawski(1885 – 1956), termos benzeri cam bir kutunun tabanına metal, dönen bir bıçak  koyarak blender fikrini ilk ortaya atan kişidir. 1932’ de bu fikrini tasarım haline dönüştürmeyi başarmıştır. 1935’ te Fred Waring ve Frederick Osus adlı iki girişimci dostu, Poplawski’ nin fikrini geliştirerek büyük bir ticari başarı kazanmışlardır.

1922- Alman fizikçi Arthur Korn radyo dalgalarıyla Amerika’ ya fotoğraf gönderdi. Fax böylece doğdu.

1923- Freon gazı kullanılan ilk buzdolabını İsveçli Baltzar Von Platen(1898-1984) ve Carl Munters birlikte tasarlamıştı. 1925 Yılında Electrolux firmasınca lisansı alınarak dünya çapında satılmaya başlandı.

1923- Arthur Large, tehlike yaratmadan suyla temas edebilen bir makine geliştirdi. Böylece ilk elektrikli çay makinesi doğdu ve bir çığır açtı. Çaydanlığın tabanında bulunan elektrikli ısıtıcı, suyu ısıtıyordu. Bu, ısıtıcı bir boru içinden geçen bir telden oluşuyordu ve su çabucak ısınıveriyordu.

1924- İlk kurutuculu çamaşır makinesi ise 1924’ te üretildi. Çamaşır makineleri sürekli gelişerek günümüzdeki halini aldılar.

1925- Amerika’ lı mucit Richard Gurley Drew (1899- 1980) yapışkan bantların mucidi olup; boyacı bandı (masking tape) olarak adlandırılan bandı icat etmiştir. Boyanmasını istemediğimiz kısımlara yapıştırılarak kullanılan bant, kolay yırtılabilir yapıdadır.

1926 Fransız Ramon et Zoellertetanos aşısı(1926)nı geliştirdi. 1900’lerin ilk çeyreğine kadar tetanos virüsü ölümcül olabiliyordu. Her hangi bir paslı objenin açtığı küçük bir yaradan içeri giren virüs, binlerce insanın ölümüne yol açabiliyordu. Zoeller’ den sonra tetanos virüsü de insanoğlunun zekası karşısında tarihteki yerini almıştır.

1926- İskoçyalı John Logie Baird ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti.

1926- İskoçyalı John Logie Baird  kısa boylu elektromanyetik dalgalar kullanarak nesneleri belirleyen radar cihazı yapmayı başardı.

1926- Pakistanlı Fizik Bilgini Abdüsselamilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamıdır.

1926- Andreas Stihl tarafından icat edilen elektrikli testere kereste üreticilerinin ve hızarların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

1926- ABD’li Profesör Robert Hutchinson Goddardilk sıvı yakıtlı roketi geliştirdi. Gaz ve sıvı oksijenle işleyen roket, 12,5 metre yüksekliğe çıktı ve 56 metre yol aldı.

1927- Emile Lerp tarafından benzinle çalışan testere modeli geliştirildi.

1928- Whittle icat ettiği ilk turbo jet motoru için 1928 yılının Ocak ayında bir patent
başvurusu yaptı ve 1931 yılında başvurusu onaylandı.

1928- ABD’ li Richard Drew genel amaçlı yapışkan bandı üretti.

1928- Bugün penisilin dediğimiz bir oluşumun bakterileri öldürmesi Alexander Flemingin dikkatini çekti.

1929- Carrier Engineering ve başka firmaların konut klimaları üretimine geçmesi
içinse, 1920’lerin sonunu beklemek gerekecekti.

1929- ABD’ de AT&T Laboratuarlarında coaxial kablonun patenti alındı.

1930- ABD’ de ilk elektronik cihaz yapıldı.

1930- Richard Gurley Drew’ un geliştirdiği şeffaf yapışkan bant (şeffaf seloteyp) 1930 yılında kullanılmaya başlandı.

1933 Alman bilim adamları Max Kroll ve Ernst Ruska’ nın ortak çalışması sonucunda elektron mikroskobu doğdu. Elektronların bir numunenin üzerine bombardıman edilmesiyle numunenin elektron yayması prensibi, o numunenin üç boyutlu görüntüsüne ulaşmamıza neden olmuştur. Sonraları bu keşif, atomların incelenmesi ve diğer büyük keşiflerde çok yararlı olmuş, insanlığa yeni kapılar açmıştır.

1933- Alman Rudolf Kühnold, radyo dalgaları ile nesnelerin tespit edilmesine yarayan radar cihazını yaptı.

1933- İngiliz Percy Shawkedigözü adını verdiği yansıtıcıyı tasarladı ve çok para kazandı. 1933’ te Percy Shaw, sisli bir gecede otomobiliyle neredeyse bir uçurumdan yuvarlanmak üzereyken bir kedinin gözlerinin parlamasıyla yolu fark edip, hayatı kurtulunca, gördüğü kedi gözünden etkilenerek bir alet tasarlamaya karar verir. Böylece “hayat kurtaran kedigözü”ortaya çıkar. Kısa bir süre sonra birçok ülkenin yollarına bu kedigözlerinden çok sayıda yerleştirilir.

1934- Hans Von Ohain adındaki mucit 1934 yılında yaptığı turbo jet motoru için
patent almıştır.

1935- Bir nesnenin hem tespiti hem de ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçen ilk radarı İskoç Robert Watson- Watt buldu ve patentini aldı. Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.

1935- Fransız Jules Fagart, tekrar doldurulabilen dolmakalemi geliştirdi. Bugün bizlere bir parça nostalji gibi görünse de dolmakalemler, pek çok insan için hala önemli yazı araçlarından biridir.(i)

1935- Alman şirketi AEG[/b], sesi kaydetmek için plastik manyetik teyp bandı[/b]nı geliştirdi.

1935- Rus asıllı Amerikalı İgor Skorsky[/b] VS 300 adlı ilk modern helikopter[/b]i yaptı.

1936- İngilterede BBC siyah beyaz televizyon yayınına başladı.

1938- Macar mucit Lazlo Biro, “biro” da denilen bilye uçlu tükenmez kalemi icat etti. Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bilye uçlu tükenmez kalem, öncelikle yüksek basınca maruz pilotların kullanması için üretilmişti. Zamanla kolay kullanımından dolayı geniş kitlelere ulaştı.

1938- Amerikalı fizikçi Chester Floyd Carlson(1906- 1968), 1938 yılında elektrostatik fotokopi makinesi ile kserografik kopyayı elde etmeyi başardı. California Teknoloji Enstitüsü Fizik bölümünü bitirdikten (1930) sonra Bell Telefon Company’de ve New York’ta P.R. Mollary Company’nin patent bölümünde çalışmaya başladı. Buradaki çalışmalarının ve patent çizimlerinin kopyalarını çıkarmakta yaşadığı güçlükler sonucu daha çabuk ve pratik şekilde kopya elde edebileceği yöntemler aradı. O dönemde pek çok şirketin fotoğraf çekerek ya da kimyasal yollarla kopya üretmeye çalıştığını biliyordu. Bu yüzden Carlson elektrostatiğe yöneldi ve dört yıllık bir çalışmanın sonunda 1938 yılında elektrostatik fotokopi makinesi ile kserografik kopyayı elde etmeyi başardı.

1939- İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından helikopter yapıldı.

1939- ABD’ de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren pulse-code modulation systemini geliştirdi.

1940- İlk elektron mikroskobu Philedelphia’da tanıtıldı.

1940- İçi boş magnetron, 1940’ların başlarında, Sir John Randall ve Dr. H.A.H. Boot adlı fizikçiler tarafından, uçak radarlarında kullanılacak mikrodalga üretme aracı olarak geliştirilmiştir.

1942- Enrico Fermi, ABD’nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildiği bir nükleer reaktör yaptı.

1942- Alman göçmeni ABD’ li Wernher von Braun V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.

1943- Jacques-Yves Cousteau ve Emile Gagnan, ilk dalış tüpünü tasarladılar.

1945- ABD’ li Robert Oppenheimer ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonyanın Nagazaki şehrine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.

1945- Amerikalı mucit Percy Le Baron Spencer, ilkmikrodalga fırını tasarlayarak patentini aldı. 8 Ekim 1945’te, “gıda maddelerini işleyen bir yöntem” için patent başvurusu yaptı. 1946 yılında Boston’daki
bir restorana bu mikrodalga fırının ilk prototipini yerleştirdi. Mikrodalga fırınının prototipi başarılı olunca, Raytheon firması ilk ticari mikrodalga fırınını Radarange    adıyla 1947 yılında üretti. Bu buluşun patenti 1950 yılında onaylandı.Percy LeBaron Spencer’ın mikrodalgaların mutfakta kullanım potansiyelini, cebindeki çikolatalı gofreti erimiş halde bulduğunda keşfettiği söylenir; mikrodalga yayan ve magnetron adı verilen bir aygıtın önünden az önce geçmiş ve çikolatayı eriten şeyin o olup olmadığını araştırmaya karar vermiştir.

1946- Amerika’ da ilk askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere, John Mauchy ve John Eckertin geliştirdiği, elektronik bilgisayar ENIAC halka gösterildi.

1947- ABD’ li Edwin Land bir dakikadan az bir sürede siyah beyaz fotoğraf çeken polaroid makineyi icat etti.

1948- ABD’ li Bardeen, Brattain ve Schockley adlı üç bilim adamı transistörü icad ettiler. Transistorun icadı radyo teknolojisi için bir devrim olmuştur.

1950 Eugene Polley, ilk uzaktan kumanda cihazını icat etti. Bir mühendis olan Polley, ilk kablosuz kumanda cihazına “flashmatic” adını verdi. Bu cihaz 1955’ te piyasaya çıkarıldığında büyük ilgi görmüştü. Fakat bugünkü emsallerine göre bazı sınırları vardı. En önemlisi cihazın fotonlar ile işliyor olmasıydı. Şayet TV, güneşe direkt maruz bırakılırsa, kendiliğinden kanallar değişebiliyordu.

1950- ABD Princeton Üniversitesinde ………adlı bilim adamı ilk yapay zeka çalışmalarına başladı.

1950- Andreas Stihl ilk taşınabilir ve tek kişinin rahatlıkla kullanabileceği motorlu testereyi üretti.

1951- ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yapıldı.

1951- Dallaslı sekreter Bette Nesmint Grahamdaksili icat etti. Bugün ofislerimizde hepimizin sık sık ihtiyaç duyduğu hatalı metinlerin üzerini ince beyaz tabakayla kapatan yazı düzelticiyi, ilk olarak evinin mutfağında blender ile sıvı hale getirdiği kağıt olarak üretmiştir.

1953- ABD[/b]’ de ilk renkli televizyon yayını yapılmaya başladı.(s)

1953- Francis Crick ile James Watson tarafından DNA molekülünün yapısı keşfedildi.

1957- 4 Ekim 1957’ de Ruslar, ilk uydu Sputnik I uydusunu dünya yörüngesine yerleştirdi. Dünya’ nın ilk yapay uydusu sadece bir basket topu büyüklüğünde olup; 82 kg. ağırlığındaydı. Bu minik uydu, 98 dakika içinde yörüngeye yerleştirilmişti. Sputnik I, insanoğlu için uzay çağının başlangıç adımı demekti.

1958- ABD li fizikçiler Townes ve Schawlow lazer kuramını ortaya koydular.

1958- Mikro chip icad edildi .

1958- Alman asıllı ABD’ li Vernher von Braun tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı.

1959- Haloid Corporation, Carlsonın buluşunun adını Xerography olarak değiştirdi. Haloid şirketi, zerografi ilkesiyle çalışan ilk fotokopi makinesini 1959’da üretti;
makine öylesine tutuldu ki, şirket daha sonra adını Xerox Corporation olarak değiştirdi. Carlson, 20 şirketin kapısını çaldıysa da buluşuyla ilgilenen çıkmamıştı. Ancak 1944’te Columbus’taki Battelle  Memorial Enstitüsü, bir telif hakkı sözleşmesi altında, fikri geliştirmek için çalışmasını kabul etti. Ronald M Schaffert bu süreci geliştirdi ve sonunda üretim hakları Haloid Corporation’a satılmıştı.

1960- ABD’ li Theodor Maiman ilk lazer tabancasını gerçekleştirdi.

1962- Telefon konuşmalarının yanında canlı televizyon görüntülerini de ileten Telstar adlı uydusu fırlatıldı.

1962- Ernst Bauer düşük enerjili elektron mikroskobu fikrini ortaya atmış; icadın pratik hayata geçirilmesi 1985 Senesinde olmuştur.

1962- ABD ilk televizyon uydusu olan Telstarı fırlattı.

1964- ABD de IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.

1966- ABD tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.

1969- ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemiçalıştırılmaya başlandı.

1974- ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi.

1977- Dünyanın tekrar kullanılabilen ilk uzay gemisi olan Uzay MekiğiABD tarafından fırlatıldı.

1982- Philips ve Sony şirketleri kompakt diski aynı zamanda ürettiler.

1982  Dr. Robert Jarvik, ilk yapay kalbi üretti. Dr. Jarvik tarafından icat edilen ilk yapay kalp, tırnak büyüklüğündeki bir motorla çalışıyordu. “Jarvik 7” olarak da bilinen alet, Seattle’ lı diş hekimi Barney Clark’ ın onayı üzerine kendisine takıldı ve hasta tam 112 gün “Jarvik 7” ile yaşamını sürdürdü.

1983- ABD’ de Microsoft firması Windows işletim sistemini geliştirdi.

1984- ABD’ de milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.

1984- ABD Apple firması Macintosh adlı bilgisayarı yaptı.

1985 Wilhelm J. Kolffdiyaliz makinesini icat etti. Böbrek hastaları için en büyük icat kuşkusuz diyaliz makinesidir. Bugün bu makine sayesinde böbrek yetmezliği çeken pek çok hasta, hastalıklarının seyrini yavaşlatıyor ve böbrek nakli sıralarını beklerken rahat nefes alabiliyorlar.

1986- George Bednorz, kayıp olmaksızın enerjiyi transfer edebilen bir madde geliştirdi. Böylece süper iletken kavramı hayatımıza girmiş oldu. Süper iletkenler, “bilgi çağı” açısından çok önemli gelişmedir. Sıradan bir bakır telden iletildiğinde enerjinin yaklaşık % 40’ ı kaybolmaktadır. İşte bu yüzden süper iletkenler insanlığın enerjiyi doğru ve verimli kullanabilmesi açısından çok önemlidir.

1986- ABD National Instruments firması Labview adı altında GUI tabanlı endüstri yazılımı yaratıldı.

1987- İlk sayısal ses bantları(DAT- Digital ses bantları) üretildi.(is)

1987- Jean-Louis Brunet, kan örneği alınırken enjektöre takılan ve şırınga hastadan çıkarılır çıkarılmaz şırınganın ağzını tıkayan aleti icat etti. Bu sayede doktorlara ve hemşirelere mikroplu kan bulaşmıyordu.

1990- Yüksek netlikte televizyon (HDTV) yayını ilk kez yapıldı.

1997- Charles Brathwaite isimli bir ormancı, daha güvenli bir şekilde kesim yapabilmek için ormancı mengenesi isminde 3 ayaklı bir alet icat etti. Bu alet sayesinde kütükler 2 kol tarafından sıkılıyor ve boşta kalan kısmında rahat kesim yapılıyordu.

Yukarıdakinin daha kısa ve toplu bir İngilizce örneği olarak buyrunuz;


2400 BC
The abacus, the first known calculator, was invented in Babylonia
500 BCPanini Introduced the forerunner to modern formal language theory
300 BCPingala invented the binary number system
87 BCAntikythera Mechanism was built in Rhodes to track movement of the stars
673AGreek fire was invented by  Kallinikos of Heliopolis
724Liang Ling-Can invents the first fully mechanical clock
800sGunpowder in China
852Parachute was invented by  Armen Firman
900Horse collar in Europe
1041Movable type printing press was invented by  Bi Sheng
1280Eyeglasses
1350Suspension bridges in Peru
1450Alphabetic, movable type printing press was invented by  Johann Gutenberg
1492Nürnberg Terrestrial Globe by German mapmaker Martin Behaim
1500Ball bearing was invented by  Leonardo Da Vinci together with flying machines, including a helicopter, the first mechanical calculator and one of the first programmable robots
1510Pocket watch was invented by  Peter Henlein
1540Ether was invented by  Valerius Cordus
1576Ironclad warship was invented by  Oda Nobunaga
1581Pendulum was invented by  Galileo Galilei
1593Thermometer was invented by  Galileo Galilei
1608Telescope was invented by  Hans Lippershey
1609Microscope was invented by  Galileo Galilei
1620Slide rule was invented by  William Oughtred
1642Adding machine was invented by  Blaise Pascal
1643Barometer was invented by  Evangelista Torricelli
1645Vacuum pump was invented by  Otto von Guericke
1657Pendulum clock was invented by  Christiaan Huygens
1679Pressure cooker was invented by  Denis Papin
1698Steam engine was invented by  Thomas Savery
1700Piano was invented by  Bartolomeo Cristofori
1671Gottfried Leibniz is known as one of the founding fathers of calculus
1705Steam piston engine was invented by  Thomas Newcomen
1710Thermometer was invented by  Rene Antoine Ferchault de Reaumur
1742Franklin stove was invented by  Benjamin Franklin
1752Lightning rod was invented by  Benjamin Franklin
1767Spinning jenny was invented by  James Hargreaves
1769Steam engine was invented by  James Watt
1783Parachute was invented by  Jean Pierre Blanchard
1783Hot air balloon was invented by  Montgolfier brothers
1791Steamboat was invented by  John Fitch
1798Vaccination was invented by  Edward Jenner
1804Locomotive was invented by  Richard Trevithick
1814Steam Locomotive (Blucher) was invented by  George Stephenson
1816Miner’s safety lamp was invented by  Humphry Davy
1816Stethoscope was invented by  Rene Theophile Hyacinthe Laennec
1820The Arithmometer was the first mass-produced calculator invented by Charles Xavier Thomas de Colmar
1822Charles Babbage designs his first mechanical computer
1821Electric motor was invented by  Michael Faraday
1826Photography was invented by  Joseph Nicephore Niepce
1830Lawn mower was invented by  Edwin Beard Budding
1834Braille was invented by  Louis Braille
1834Refrigerator was invented by  Jacob Perkins
1834Combine harvester was invented by  Hiram Moore
1835Morse code was invented by  Samuel Morse

Revolver was invented by Samuel Colt

1838Electric telegraph was invented by  Charles Wheatstone (also Samuel Morse)
1839Vulcanization of rubber was invented by  Charles Goodyear
1842Anaesthesia was invented by  Crawford Long
1843Typewriter was invented by  Charles Thurber
1846Sewing machine was invented by  Elias Howe
1846Rotary printing press was invented by  Richard M. Hoe
1849Safety pin was invented by  Walter Hunt
1862Revolving machine gun was invented by  Richard J. Gatling
1862Mechanical submarine was invented by  Narcís Monturiol i Estarriol
1866Dynamite was invented by  Alfred Nobel
1870Stock ticker was invented by  Thomas Alva Edison
1876Gasoline carburettor was invented by  Daimler
1877Phonograph was invented by  Thomas Alva Edison
1877Microphone was invented by  Emile Berliner
1878Cathode ray tube was invented by  William Crookes
1880Photophone was invented by  Alexander Graham Bell
1885Motor cycle was invented by  Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach
1891Zipper was invented by  Whitcomb L. Judson
1893Wireless communication was invented by  Nikola Tesla
1895Diesel engine was invented by  Rudolf Diesel

Radio signals were invented by Guglielmo Marconi

1898Remote control was invented by  Nikola
1901Vacuum cleaner was invented by  Hubert Booth
1903Powered airplane was invented by  Wilbur Wright and Orville Wright
1907Color photography was invented by  Auguste and Louis Lumiere

Helicopter was invented by  Paul Cornu

Radio amplifier was invented by  Lee DeForest

1909Bakelite was invented by  Leo Baekeland
1923Sound film was invented by  Lee DeForest

Television Electronic was invented by  Philo Farnsworth

1924Electro Mechanical television system was invented by John Logie Baird
1928Antibiotics were invented by  Alexander Fleming
1931Iconoscope was invented by  Vladimir Zworykin
1937Jet engine was invented by  Frank Whittle and Hans von Ohain

Alan Turing develops the concept of a theoretical computing machine

1938Ballpoint pen was invented by  Laszlo Biro
1943Enigma: Adolf Hitler uses the Enigma encryption machine

Colossus: Alan Turing develops the the code-breaking machine Colossus

Aqua-Lung was invented by Jacques-Yves Cousteau and Emile Gagnan

1946Microwave oven was invented by  Percy Spencer
1951Nuclear power reactor was invented by  Walter Zinn
1956Optical fiber was invented by  Basil Hirschowitz, C. Wilbur Peters, and Lawrence E. Curtiss

Videocassette recorder was invented by Ampex

1957Sputnik I and Sputnik II: Sputnik I and Sputnik II are launched by the Russians
1958Silicon chip: The first integrated circuit, or silicon chip, is produced by the US Jack Kilby & Robert Noyce
1960Laser was invented by  Theodore Harold Maiman
1961Optical disc was invented by  David Paul Gregg
1963Computer mouse was invented by  Douglas Engelbart
1967Automatic Teller Machine (ATM) was invented by  John Shepherd-Barron

Hypertext was invented by Andries van Dam and Ted Nelson

1968Video game console was invented by  Ralph H. Baer
1969ARPANET was invented by  United States Department of Defense
1971E-mail was invented by  Ray Tomlinson

Liquid Crystal Display was invented by James Fergason

Pocket calculator was invented by Sharp Corporation

Floppy Disk was invented by David Noble with IBM

1973Ethernet was invented by  Bob Metcalfe and David Boggs

Personal computer was invented by Xerox PARC

1983Camcorder was invented by  Sony
1990World Wide Web was invented by  Tim Berners-Lee
2001Digital satellite radio

Bu da son 25 yılın en önemli 25 buluşu olsun:

1) İnternet

2) Cep telefonu

3) Kişisel bilgisayar

4) Fiber optik

5) E-posta

6) Ticari GPS (Küresel Konuşlandırma Sistemi)

7) Taşınabilir bilgisayarlar

8) Hafıza depolama disketleri

9) Tüketicilere yönelik dijital fotoğraf makinası

10) Radyo frekanslı kimlik etiketleri

11) MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler)

12) DNA testleri

13) Hava yastıkları

14) ATM

15) Gelişmiş piller

16) Melez (Hibrid) otomobiller

17) OLED (Organic light-Emitting diode: Organik ışık-Yayıcı diyot)

18) Görüntü panelleri

19) HDTV (Yüksek çözünürlüklü televizyon)

20) Uzay mekiği

21) Nanoteknoloji

22) Yapay hafıza

23) Sesli posta

24) Modern işitme cihazları

25) Kısa Menzilli, Yüksek Frekanslı Radyo

 

 

Bir yanıt yazın

0

 • NUSRET ALPEREN (Dr)

  Bu sayfadaki bilgiler, üzerinde çalıştığım MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı kitabımda yer alabilir. Aynen veya kısmen kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapıp yapamayacağımı bildirirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.
  Dr. Nusret Alperen
  nusretalperen.blogg.spot.be

Yazar: Semih