GERÇEK İSLAM BUDUR! OKUYUN, PAYLAŞIN!!!

 • Hayatın içinden
 • 55
 • 30 yorum
 • Semih

Gerçek dinimizden çok uzaktayız! Ve bu çok uzun yazıyı, bazılarımıza ışık olur diye toparladım. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK, benim çok eskilerden beri bilgisine ve samimiyetine çok güvendiğim bir alim. Yazı temel olarak onun görüşlerine ve yıllardan süzülen soru&cevaplarına dayanmasına rağmen SÜLEYMAN ATEŞ, HATEMİ ve daha birçok CESUR alimde kendisiyle çok benzer görüşlerdedir. İlk başta(aşağıda) ÖZTÜRK’ün de yapmış olduğu nispeten “negatif” sonuçlardan başladım ki kendisinin samimiyetine daha vakıf olasınız. Daha ileride ise ana başlıklarda toparladığım, hepimizi de saçma şartlandırmalarımızdan çıkaracak “ÇARPICI İSLAM GERÇEKLERİ”ni yazdım. Yararlandığım kaynaklar, en aşağıdadır. Bülent Pakman’ın sitesi, daha birçok konuda ilginç yazılar içermektedir. Şiddetle tavsiye ederim. İyi okumalar ve paylaşmanız dileğiyle…

 

-Şartlanmalar ve gerçekler-

Ben 4 yıl imam hatip lisesinde okudum. Bunca yıl öğrendiğim (tabi ki öğretmenler ve çevremden) bilgilerin yanlış olduğunu, daha doğrusu çoğunun yanlış olduğunu, kitaplarınızı okuduğumda, sizi dinlediğimde öğrendim. İçime işlemiş bilgilerden de kurtulmakta güçlük çekiyorum. Hep acaba haklımısınız diye tereddüde düşüyorum. Ama Kuran-ı Kerim’i okuduğumda haklı olduğunuzu görüyorum. Maalesef yine de bu kurdu içimden çıkaramıyorum. Tahmin ediyorum, mesleğinizde ilerleyip gerçeklerin aslında öğrendiklerinizle farklı olduğunu gördüğünüzde eski öğrendiklerinizi bırakıp gerçekleri uygulamakta tereddüt yaşamışsınızdır. İşte bu noktada şunu sormak istiyorum bunları aşmayı nasıl başardınız? 
Duygularınıza aynen katılıyorum. O kurdu yok etmenin tek yolu, din meselesinde Kur’an’a teslim olmak ve onu tekrar tekrar üzerinde düşünerek okumaktır. Bir de şu gerçeğe dikkat etmek gerekir. Eğer o kurtlu düşünceler doğru olsaydı İslam dünyası bugünkü perişanlık içinde olur muydu?

Din amaç mıdır, araç mıdır? 
İslam bilginlerinin ittifakı ile din de bir araçtır. Amaç, insanın tekâmülü ve Allah ile birlikte olabilme şuurudur.

-Yaşar Nuri Öztürk’ün de karşı olduğu/Kuran’da yoktur dediği maddeler-

İslam’da homoseksüellik yasak mıdır? (İlişki ya da duygu olarak) 
Duygular yasaklanamaz, eylem yasaklanır. Homoseksüel ilişkinin eylemi yasaktır.

Estetik ameliyat günah mıdır?
Estetik ameliyat cinsiyet değiştirme noktasına getirilmedikçe günah olmaz.

Eşlerin cinsel yaşamı ile ilgili yasak nedir? 
Ters ilişki olmamak şartıyla hiçbir yasak yoktur.

Elmalılı Tefsiri’nde şarap dışındaki içkilerin sarhoş olmayacak kadar içilebileceği yazıyor. Sizin düşünceniz nedir?
Benim Kur’an’dan anladığım, tüm alkollü içkilerin –azının da çoğunun da- haram olduğudur.

İslam’a göre kadın ve erkeğin aynı yerde eğlenmesi, dans etmesi doğru mudur?
Birbirine mahrem kişilerin birlikte eğlenebilecekleri tartışmasızdır. Mahrem olmayanlara gelince burada iki şart aranır. Örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi ve sarmaş dolaş olmamak.

Anne karnında 4-5 aylık iken özürlü doğacağı kesin olarak anlaşılan bir çocuğun yaşamına son vermek dini açıdan nasıl yorumlanabilir? 
Böyle de olsa bir çocuğu yok etmeye hakkınız yoktur.

Tedavisi yapılamayan bir hasta için ötenazi uygun mudur? 
Hayat hakkına tecavüzün hiçbir gerekçesi olamaz. Ötenazi kesinlikle haramdır.

Hayvan (köpek) beslenen evde ibadet olmaz, günahtır diyorlar doğru mudur?
Hayvan beslenen evde ibadet olmayacağını söylemek yanlıştır. Ancak evin içinde köpek beslemek mekruhtur.

Sayısal loto oynamak günah mıdır? 
Sayısal loto ve benzeri oyunlar kumar hükmündedir. Dolayısıyla günahtır.

Deniz aşırı bir ülkede yaşıyorum. Cenazemin yakılıp küllerinin Türkiye’de mezarıma gömülmesinde dinimizce bir sakınca var mıdır?
Ölülerin yakılması, İslam’a aykırıdır. Yeryüzünün tümü Allah’ındır. Öldüğünüz yerde toprağa defnedilirsiniz.

Enflasyonun kronikleştiği bir ülkede, banka faizi, repo, hazine bonosu, borsa haram mıdır?

Enflasyon oranını aşmamak kaydıyla banka faizi haram değildir. Enflasyonun sebebi ne olursa olsun İslam, paranın durduğu yerde tükenmesine seyirci kalmaz. Çünkü İslam’da temel ilkelerden biri de “malın korunması” ilkesidir.

İslam dininde kısasa kısas cezalandırma cinayet işleyenler için de var mıdır? 
Kur’an’a göre ölüm cezası ölenin varislerinin tümünün istemesi şartıyla sadece taammüden (kasıtlı olarak) adam öldürenlere verilir.

Tüp bebek yapmak caiz midir?
Kendi tohumunuzla tüp bebek yapmak caizdir.

 

-Gerçek İslam yolunda-

 • Kuran’da başörtüsü/kara çarşaf yoktur!

Başörtüsünün zorunlu olmadığını vurgulayan âlimlerden birisiniz. Diğer âlimler gerçeği kavrayamayacak kadar yetersiz mi?

Konunun gerçeği kavrayıp kavrayamamakla bir ilgisi yoktur. İşin esası, geleneği tedirgin etmeme hesabından kaynaklanmaktadır.

örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.” 

… Nûr 31 deki emir kipi, başa ilişkin bir emir değil, göğse ilişkin bir emirdir. Yani mutlak emir göğsün kapatılmasına yöneliktir, başın örtünmesine değil… Göğüslerin, özellikle göğse takılmış olan süs takılarının kapatılmış olmasıdır… Zînet : Süs tabirini kadının vücudu olarak değerlendirilip el ve yüz dışında tüm vücudun avret olduğunu ve kapatılması gerektiğini söylemek inandırıcı değildir. Kadın vücudunun zinet olarak düşünülmesine dayanak olacak hiçbir Kur’ân ayeti yoktur...

Abdest vücudun açık havaya maruz bölgelerine uygulanır. Eller-kollar, yüz, ayaklar ve baş bu organlardır ve abdest bu organlara uygulanan bir temizlik hareketidir. Asrısaadet’te, abdesti kadın erkek herkes toplu halde aynı yerde, hatta aynı kaptan alabilmekteydi. Bunun örtünme emrinden önce olduğu, sonradan kaldırıldığı yolunda en küçük bir beyan yoktur. Kur’ân ve Sünnetin verileri de, abdest uzuvlarının örtünmeye dahil olmadığını göstermektedir.

Başı açık olanlar köleler, işçiler ve cariyelerdi; başı bağlı olanlar ise hür ve seçkin tabaka idi. Fıkhın, kadınları hürler ve cariyeler diye ikiye ayırmasının dayandığı mantık da budur; Kur’an’ın herhangi bir ayeti değil. Günümüzde bâzı çevrelerin “Başörtüsü özgürlüğün simgesidir” söylemlerinin anlamı da bu olsa gerek.

Özetlersek : Müslüman kadın, başı-yüzü, dirseklere kadar kolları, bileklere kadar ayakları DIŞINDAKİ vücut bölgelerini zamanı, zemini, iş şartlarını, iklim ve coğrafyanın özelliklerini dikkate alarak kapatır..
(Bkz. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk-İslâm Nasıl Yozlaştırıldı-Say: 358-362)

İslam tarihinde başörtüsünü, sizin gibi örtülmesi zorunlu kısımlardan görmeyen ilim adamları var mıdır? Bunların günümüzde yaşayanları ve eski bilginler kimlerdir

Elbette vardır: Sait b. Cübeyr, el-Cassâs, Fazlurrahman, Hüseyin Atay, Hatemî…

“Başınızı örtmeniz veya açmanız sizin tercihinize kalmıştır. Kur’an’ın sizden istediği abdest uzuvlarının dışındaki vücut bölgelerini kapatmaktır. Baş kapanma bölgesi dışındadır. Bunun aksini söyleyenler kendi tercihlerini dinleştirmiş olurlar.” diyorsunuz. “Baş, kapanma bölgesi dışındadır.” Sizin mealinizde Nur Suresi 31 ise şöyle: örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.” Siz de Kur’an mealinizde başörtüsü diyorsunuz; eğer baş kapanma bölgesi dışında ise başörtüsüne ne gerek var?

Emrin gereklilik ifade etmesi için açık ve kesin olması gerekir. Teknik ifadeyle ayetteki emrin müteallakı (ilişkin olduğu nokta) göğüstür. Yine teknik ifadeyle vücup göğse ilişkindir. Başın örtülmesi vücuba bağlanmamış, tercihe bırakılmıştır. Esasen Kur’an, abdest’i, vücudun açık havaya maruz kalan bölgelerine uygulatmaktadır. Yani başın örtülmesi emir değildir. Ayette başörtüsü kelimesinin geçmesi hiçbir şekilde başörtüsü ile ilgili bir emrin gerekçesi olamaz. Buna tefsir ve fıkıh kuralları da izin vermez. Kaldı ki kelimedeki başörtü anlamı aslî anlam değil örfî anlamdır. Kısacası emrin vücup (gereklilik) ifade etmesi manaya delaletin kesinliği şartına bağlıdır. Anılan ayette başın örtülmesine ilişkin değil kesin delalet, zannî delalet bile yoktur.

Erkek ve kadının örtünme ölçüleri nelerdir? Bir erkek, karısının İslam’a aykırı olan örtünme şekline müdahale edebilir mi?

Kadınların abdest organları dışındaki yerlerini, erkeklerin ise edep yerlerini örtmeleri Kur’an’ın emridir. Erkeğin kadına örtünme konusunda önerileri ve teşvikleri olabilir. Ancak baskı uygulayamaz.

Kadınlarımızdan bazılarının giydiği kara çarşaf Arap putperestlerinden mi kalmadır? İslam’dan önce kara çarşaf neyin simgesiydi?

Kara çarşafın orijini hakkında kesin bir bilgiye sahip değilim. İslam örfünün malı olmadığı kesindir. Bizans-Rum kökenli olduğu söylenmektedir.

 

 • Kuran’a göre namaz vakti, 3’dür!

Kur’an’a göre namaz vakitleri hangileridir?

Kur’an’da kılmakla yükümlü tutulduğumuz namaz üç vakit olarak gösterilmiş ve adları verilmiştir:

1-      Fecir namazı (sabah namazı) (şafak sökmesinden güneşin doğuşuna kadar),

2-      Vüsta (orta namaz) (günün ortasında öğle yada ikindi adıyla kılınan namaz),

3-      İşa (günün batışından sonra akşam yada yatsı adıyla kılınan namaz) (Güneşin batışından şafağın söküşüne kadar)

Ancak Peygamberimiz, bu üç vakte müekked (pekiştirilmiş) sünnet olarak iki namaz daha ekleyerek kılmıştır. Yani bir miktar sevap namaz eklemiştir. Ama çoğunlukla namazlarını üç vakitte toplamıştır. Günün ortasında ve gün batışından sonra kılınan namaza değişik adlar verilmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Müzzemmil Suresi’nin gösterdiği şekilde gece kalkıp Kur’an okumak veya Kur’an’la ilgili bilgilerle meşgul olmak son derece güzel ve Kur’ansal bir davranıştır.

Namazın 3 vakit olduğunu ifade eden ayetler hangileridir?

Bunlar: 1. Salâtü’l-fecr (Nûr, 58) yani sabah namazı, 2. Salâtü’l-işa (Nûr, 58) yani gün batımından sonra kılınan namaz, 3. Salâtü’l-vüsta (Bakara, 238) yani günün ortasında kılınması gereken namaz olarak Kur’an’da yer almaktadır. Geniş ve ayrıntılı bilgi Kur’an’daki İslam kitabımda vardır.

(Bülent Pakman’ın notu: “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlarla,erginlik yaşına gelmemiş olanlarınız sizden üç durumda izin istesinler: Sabah namazından önce, öğlen vaktinde elbisenizi çıkardığınızda, yatsı namazından sonra… Kaygılanacağınız üç vakittir bunlar. Bunlar dışında size de onlara da bir günah yoktur. Aranızda dolaşırlar, birbirinize bakabilirsiniz.” NUR 58.

“Namazları ve orta namazı koruyun.Tam bir saygıyla “        Allah’ın huzurunda kıyam edin. BAKARA 238)

Siz namaz 3 vakti farzdır, diğer 2’si sünnettir diyorsunuz. Teravih namazını insanlar farz zannetmesinler diye camide kıldırmayan Peygamber Efendimiz neden sizin sünnettir dediğiniz namazları camiye sokmuştur? İnsanların bunu farz zannetmelerinden korkmamıştır. Ve de namazın 3 vaktinin insanlara farz olduğuna dair neden hiç bir hadis yoktur? Ve bir de sizden başka İslam tarihinde başka hiç bir âlim sizinle aynı fikri paylaşmış mıdır?

Hz.Peygamber, camide kıldıklarını cem uygulayarak farzdan ayırmıştır. Eğer onlar farz olsaydı, cem imkanıyla üç vakitte toplanamazdı. Teravih ise bir tür merasime dönüştürüldüğü için onu yasaklamıştır. Böyle düşünen çok âlim vardır. Kur’an böyle dediğine göre başka birilerinin olması gerekmez.

Namazların rekât sayısı kaçtır? 
Rekât sayısı Kur’an’da yoktur. Asgari 2 rekât kılınmalıdır. Peygamberimizin uygulaması şöyledir: Sabah 2, Öğle 4, İkindi 4, Akşam 3, Yatsı 4.

 • Namaz konusundaki diğer tüm hurafeler!

NAMAZ KILARKEN NEDEN BAZI SURELERİ OKUMAM GEREKİYOR? NEDEN ALLAH’IMA İÇİMDEN GELEN BİR ŞEYLERİ SÖYLEYEMEM? NEDEN BU ENGELLENMEK İSTENİYOR?

Namazda okunması gerekenlerle ilgili görüşünüz gerçeğe uygundur. Namazın esası, insanın içinden geldiği gibi öz yakarışlarını kendi diliyle Yaratıcıya arz etmesidir. İçinden gelenleri ifade etmek üzere kişi ebette ki Kur’an’dan ayetler seçebilir. Ancak birilerinin bir takım sureleri seçip bunlara “namaz sureleri” adını vermesi ve bunların okunmasını dayatması namazın da Kur’an’ın da ruhuna aykırıdır.

Namaz kılarken okumamız gereken sureleri Türkçe olarak veya içimizden geleni söyleyerek namaz kılabilir miyiz?

Söylediğiniz şekilde namaz kılabilirsiniz.

Namaz kılarken okuduğumuz dua ve surelerin anlamlarını bilmiyorsak namazımız kabul olmaz mı?

Namazın kabul meselesi Allah’ın kararına bağlıdır. Ancak anlamını bilmeden yapılan ibadeti Kur’an eleştirmektedir. (Mâûn Suresi,4-5; Nisa Suresi,43)

(Bülent Pakman’ın notu: “Vay haline o namaz kılanların ki, Namazlarından gaflet içindedir onlar!” Maun 4-5. “Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah Afüvv’dür, günahları affeder, Gafur’dur, hataları bağışlar.” NİSA 43. )

 

Amentü ve Ettehiyyatü duları Kur’an’da var mı?

Amentü ve Ettehiyyatü duaları Kur’an’da yoktur. Bunların yerine herhangi bir dilde başka dualar da okunabilir.

(B Pakman’ın notu: Amentü tekerlemedir. Ayet değildir.)

Namaz kılarken okuduğumuz Sübhaneke, Ettahiyyat, Allahümme Salli ve Barik duaları Kur’an’da yer almadığı halde neden okunmaktadır? O devirde tüm namazları Peygamberimiz kıldırıyorsa, neden bu dualarda kendinden üçüncü şahıs gibi bahsetsin? 

Hiçbir peygamber ibadette kendini niyaz konusu yapmaz. Bu, tevhide aykırıdır. Allahümme salli ve barik duaları sonradan eklenmiştir. Peygamberimiz, sübhaneke ve ettahiyyat (bu duada sözünü ettiğiniz kısım da sonradan eklenmiştir) yerine daha başka dualar da okurdu. Bunları siz de okuyabilirsiniz.

NAMAZIN KAZASI VAR MIDIR? VAKİT NAMAZLARI ZAMANINDA KILINAMAMIŞ, CEM ETME İMKANI DA BULUNAMAMIŞSA, KILINAMAYAN BU NAMAZLAR KAZA EDİLEBİLİR Mİ?

Kaza diye kılınan namazlar, kılınmamış namazların yerine geçmez. Ancak yeni namaz kılınmış olur, o da sevaptır, güzeldir.

Yataktan kalkamayan bir hasta abdest almadan göz ucuyla namaz kılabilir mi? 
Evet, kılabilir.

NAMAZ KILINIRKEN KÂBE’YE DÖNMENİN AMACI NEDİR? TANRI HER YERDE OLDUĞU HALDE YÖN GEREKLİ MİDİR?

Kâbe’ye dönmenin amacı, cemaatle namazda birlik ve düzeni sağlamaktır. Tek başına kılınan namazlarda Kâbe’ye dönmek elbette ki uygundur. Ama dönülmemişse namazı geçersiz kılmaz.

NAMAZI TAM BİR KONSANTRASYON İÇİNDE KILAMIYORSAK, KILMAMAMIZ DAHA MI DOĞRUDUR?

Konsantrasyon eksikliği namaz kılmamanın gerekçesi olamaz. İbadeti terk etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Tam ve mükemmel arınmışlık hiçbir insan için mümkün değildir. Tüm gayret gösterilir, eksikler için Allah’tan af dilenir.

Kadın erkek birlikte neden ibadet edemezler? Kadınların, şu anda olduğu gibi, camilerde üstte bir bölümde mi bulunması gerekir? Kur’an’da bununla ilgili ayet var mıdır?
Hayır, Kur’an böyle bir yasak koymaz. Bu, geleneksel disiplin kaygısıdır.

Cuma namazının iki rekât olduğu hangi ayette verilmektedir?

Namazın rekât sayısı Kur’an’da yoktur. Ancak namazın vücut bulması için asgari 2 rekâta ihtiyaç vardır. Hz. Peygamber bunu fiilen göstermiştir.

Allah’ı tespih etmenin sayısı ve âleti olur mu?  Rükû ve secdede söylenen üçlü tespihler doğru mudur?

Rükû ve secdedeki üçlü tespihler gelenekseldir, zorunlu değildir. Sayısı değiştirilebileceği gibi yerine başka şeyler de söyleyebilirsiniz.

Camiye gitmek şart mıdır? Dili dönmediği için fazla dua bilmeyenin durum nedir?

İslam ibadet için cami şartı koşmaz. Cami toplantı yeri demektir. Gidip gitmemek size kalmıştır. Namaza gelince; namaz için filan-falan duaları okumak şartı yoktur. Kur’an’da geçen duaları okumak elbette tercih edilir ancak bunu yapamayanlar içlerinden gelen duaları ederek namazlarını kılarlar. Bunun aksini söyleyenler din adına yalan söylemektedirler.

Namaz kılmayanlara yaptırım uygulanır mı?

Hz. Ali’ diyor ki;

Namazı gücünüz yettiği kadar kılın. Şu bir gerçek ki Allah namaz için kimseye azap etmeyecektir.” (İbn Hemmâm, el-musannef, 3/78)

Bu durumda namaz kılmamıza gerek yoktur diyebilir miyiz?

Namaz dinin emridir ancak azap korkusuyla yapılan ibadet gerçek anlamıyla ibadet olmaz. Bunun içindir ki Cenabı Hak ibadetleri yapmayanlara ceza düzenlememiştir. Namaz kılmayanlara maddi bir yaptırım Kur’an’da yer almamaktadır. Ancak cezanın olmaması savsaklama gerekçesi yapılırsa bunun yaratacağı kayıplar büyük olur.

Namaz Kur’an’da emredilmiştir. Bu emri savsaklayanların Allah tarafından hesaba çekilecekleri tartışılmaz. Azap edip etmeyeceği Allah’ın bileceği bir şeydir.

Hz. Ali’nin sözü yoruma açıktır.

Namaza kaç yaşında başlanmalıdır?

Bütün yükümlülükler gibi namaz da buluğ çağında farz olur.

Namaz sonrası tesbih çekmek sünnet midir farz mıdır?

Tesbih âleti bir bid’attır. Dinimize sokulan bu alet Budizm’den gelmektedir. Allah’ı tesbih etmek için o âletin kullanılması İslam’a aykırıdır.

(Bülent Pakman’ın notu:  bi’dat anlamı;

1. İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.

2. Sonradan türeyen şey. Kaynak TDK Sözlük)

Namazdan sonra hocanın “el fatiha” deyip okuması bizlere de “amin” dedirtmesi doğru mudur?

Namazdan sonra dua edip cemaate amin dedirtmek tümden bidat tır.

Namaz kılarken başı kapatma zorunlu mudur?  Bir bayanın namaz kılarken en makbul şekildeki örtünmesi nasıldır?

En makbul örtünme derecesi el, ayak ve baş dışındaki bölgelerin örtülmesidir.

İsteyen başını da örtebilir, bu bir tercih işidir.

Namaz kılmak için mekan sorunu varsa, Sadece duaları okumak yeterli midir?

İmkan yoksa namaz vakti içinizden Allah’ı anar,”salat”ınızı bu şekilde yerine getirirsiniz.Zaten Kur’an yürüyerek namaz kılmayı da hükme bağlamıştır.

Cenaze namazı namaz mıdır, dua mıdır? abdestsiz kılınabilir mi?

Cenaze namazı bir duadır, abdestsiz de kılınabilir.

Cübbe ve sarığın namazla bir ilgisi var mıdır?

Cüppe ve sarık bir Arap kıyafetidir ve İslam’la bir ilgisi yoktur.

Namazda secdeye iki defa eğilmek gelenek midir?

Secdenin iki defa yapılması Hz.Peygamber’in sünnetidir.

Kur’an’daki sabah namazı şahitlidir ifadesi ne anlama gelmektedir?

O ayetteki (İsra 78) ifade sabah namazı değil, sabah okunan Kur’an’dır. O ifadenin tam olarak neyi kastettiğini şu an için bilemiyoruz.

Namazın toplu şekli Kur’an’da verilmiyor, parça parça veriliyor. Açıklar mısınız?

O parçaları Hz. Peygamber birleştirerek bugünkü şekliyle namazı göstermiştir. Namaz, toplayıcı bir ibadettir. Rûkü ve secdede söylenen sözler bağlayıcı değildir. Söylemeseniz de olur, yerine başka bir şey söyleseniz de olur.

Namazda hangi dua veya sureyi okuyabiliriz?

Kur’an’ın dua ayetlerini okumak en ideal yoldur. Bu konuda bizim “Kur’an’ın Öğrettiği Dualar” adlı kitapçığımızdan yararlanabilirsiniz.

Gece ibadetinde namaz kılmak mı, Kur’an okumak mı daha iyidir?

İkisi de mümkündür. İkisi de ibadettir. Ancak genel bir kural olarak, anlamı üzerinde düşünerek Kur’an okumak veya Kur’an ilimleriyle meşgul olmak, namaz kılmaktan daha öncelikli ve üstün bir ibadettir. Ankebût Suresi 45 ve Mûzzemmil Suresi 3-4. ayetler bunu açıkça bildirmektedir.

Güneşin konumları (doğuşu, dik, batışı) niçin namazın kılınma zamanlarını sınırlamaktadır?

Güneşe tapanlar bu zamanlarda ibadet ettiklerinden, ona uyulmaması gerektiğini göstermek içindir.

Abdest uzuvları hangileridir?

Abdestte iki tür uzuv söz konusudur:

1.Yıkanan uzuvlar: Yüz, dirseklere kadar kollar.

2. Mesh edilen uzuvlar: Baş ve ayaklar.

Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılırsa, üzerinden 1 namaz vakti geçmeden hemen yıkanılması mı gerekir?

Prezervatif de kullanılsa cinsel ilişki gusül abdesti almayı gerektirir.

Namaz esnasında kıyamda Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra “amin”  / sen kabul eyle Allahım denmesi gerekli midir?

Amin kelimesi Kur’an’da geçmez. Namazda söylenmesi de doğru değildir. Bu İbranice kelimeyi söylememek daha uygundur.

Bir televizyon programında, hanımlar âdet zamanında namaz kılabilir diye bir açıklama yapmışsınız. Acaba bir yerimiz kanadığında abdest bozulur mu?
Kan abdesti bozmaz. (ön ve arka yollardan çıkan şeyler abdesti bozar) Ayrıntılı bilgi Kur’an’daki İslam kitabımın Mâide suresi açıklamalarında vardır. 

Ezana sonradan eklemeler yapıldığı söyleniyor. Doğru mudur? Doğru ise ekleme yapılmamış halini biliyor muyuz?
Sabah namazında okunan kısım, ezana sonradan eklenmiştir. Başka eklemelerin varlığı söyleniyor ancak ben tespit edemedim.

Her gün duş alıyorum ve boy abdesti için niyetleniyorum.Zorunluluk olmadığı halde gusül abdesti almak yanlış mıdır? Gusül abdesti,namaz abdesti yerine geçer mi?
Gusül, vücudu yıkamak demektir. Her zaman makbuldür ve namaz abdesti yerine de geçer.

 • Kuran’da kandil geceleri yoktur (Kadir Gecesi hariç) ve bayram namazları farz değil sünnettir!

Regaip kandilinin kutlandığı gecede regaip adını Allah Kur’an’da belirtmemişse eğer, O’ndan başka kim bunu bilebilir ve böyle bir an kutlanabilir mi?
Regaip diye bir gece ve böyle bir kutlama yoktur. Sonradan uydurulmuştur.

Kandil gecelerinde kılınan namaz ve yapılan ibadetler insana daha mı çok sevap kazandırır?

Kur’an’da kandil geceleri diye bir şey yoktur. (Kadir Gecesi hariç) Hiçbir gecede yapılan ibadetin de ötekinden farkı yoktur. Önemli olan ibadette huşûdur.

Bazı vakitlerde yapılan ibadetlerin daha sevap olmadığını bir soruya cevap olarak vermişsiniz. Kadir gecesinde yapılan ibadetlerin bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olduğu belirtilmiyor mu?
“Kadir gecesinde yapılan ibadet” tâbiri Kur’an’da yoktur. Kadir gecesinin yüceliği Kur’an’ın o gece inmesindendir. Kadir gecesi ibadeti diye bir kavram Kur’an’da yer almaz. Lütfen, Kur’an’ı daha dikkatli okumaya çalışalım.

Dinî bayramlarda farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerin kaynağı nedir?

Bayram namazları farz değildir. Tekbirler de o namazlara sonradan eklenmiştir.

Vacip nedir, sünnetten farkı var mıdır? Bayram namazları vacip mi yoksa sünnet midir? 
Vacip, fıkıh dilinde müekked (pekiştirilmiş) sünnet karşılığı kullanılır. Yerine getirilmesi gerekli olan demektir. Vacip Hanefî mezhebinde bir terimdir ve müekked sünnet ifade eder. Bayram namazları sünnettir.

Dinî bayram olarak adlandırdığımız Ramazan ve Kurban bayramlarının dinimizdeki yeri nedir? 
Kur’an dini bayram diye bir kavram getirmemiştir. İnsanların kaynaşmasına yarayan bütün örfler gibi bayramlar da güzeldir. Dinî de millî de olabilir.

 • Mezhepler, İslam dışıdır!

Mezhepler sizce hak mıdır? Bunları kuran kişilerin durumu nedir?
Mezhepler dine getirilmiş beşerî yorumlardır. Bu yorumlara hak demek Kur’an’a aykırıdır. Mezhep imamlarının böyle bir iddiaları da asla olmamıştır. Onlar saygın bilim adamlarıdır. Sonraki zamanlarda onlar Rableştirildi ve sözleri değişmez tanrısal gerçekler gibi algılandı. Yani onlara da ihanet edildi.

Hz. Peygamber hangi mezheptendi, sizin mezhebiniz var mı?

Kur’an ve Hz. Peygamber mezhep diye bir şeyden söz etmemiştir. 4 hak mezhep deyimi İslam dışıdır. Ben Kur’an ve Hz. Peygamber’i izleyen bir müslümanım. Müslüman olmak için başka bir şeye ihtiyaç yoktur.

 

 • Ölünün arkasından yapılan tüm gelenekler, İslam dışıdır!

Ölüler arkasından Kur’an okunur mu? İnsan öldükten sonra ruh bu dünyada dolaşır mı? 
Ölüler arkasından Kur’an okumak diye bir kural yoktur. Ölüler vesilesiyle okunan Kur’an’ın yararı da dirileredir. Ruhlar, ölümün arkasından berzah âlemine gider. Bu dünyada dolaştıklarına ilişkin vahyi bir bilgiye sahip değiliz.

Ölmüş kişi için verilen (7 si, 52 si ) yemekler dinimizde var mıdır? 
Hepsi putperestlikten geçmedir, İslam dışıdır.

Bir cevabınızda, ruhlar sizden haberdar olurlar demişsiniz. Yani mezar başına gittiğimizde bizi duyabilir, konuştuklarımızı anlayabilirler mi?
Ölünün ruhu ile mezarın bir ilgisi yoktur. Mezar, bedenin çürüdüğü toprak çukurdur. Ruh berzah âlemindedir. Ruh için mekân kaydı yoktur. Haberdar olması ise dünyadaki iletişim şartlarıyla açıklanamaz. O kendine özgü bir haberdar olma şeklidir. Bu konunun mezara gitmekle hiçbir ilgisi yoktur.

Hatimlerin ölülerimize bir faydası olur mu?

Hatimlerin ölülere hiç bir faydası yoktur.

Neden Yâsîn Suresi ölülerin arkasından okunuyor? Gelenek midir, emir midir? 
Gelenektir. Yâsîn Suresi’nin bizzat kendisi diriler için okunmasını söylemektedir. (Ayet:69-70)

 • Dini nikah (imam nikahı), İslam dışıdır!

Başka dine mensup biriyle dini nikah yapılabilir mi, resmi nikah yeterli midir?
Dini nikah diye bir şey yoktur. Nikah, hukuk kurumu tarafından tescilden ibarettir. Nikah bir ibadet değil, bir akittir.

 • Kuran, Allah’ın arkasında olduğu evrim teorisini kabul eder!

Charles Darwin “Türlerin Kökeni” adlı kitabında insanın evrimleşme sonucu olduğunu söylemiştir. Kur’an-ı Kerim’de ise “O, odur ki sizi bir tek canlıdan yarattı…” (A’raf, 189) ifadesi var. Açıklar mısınız? 
Kur’an’ın bahsettiği, bir tek canlı hücre anlamındadır. Darwin’in tezine gelince: O, Yaratıcı’yı devre dışı tuttuğu için esasında var olan evrimleşmeyi çarpıtmaktadır. Kur’an, arkasında Allah’ın olduğu bir evrimleşmeyi reddetmez.

Detaylı açıklama için;

https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/darwin/

 

 • Kurban kesmek, farz değildir!

Kurban kesmenin farz olmadığı söyleniyor. Kevser Suresi’ndeki “Kurban kes” emri nasıl farz olmuyor? 
Kevser Suresi’ndeki “venhar” emrinin kurban kesmekle, kutsallıkla hiçbir ilgisi yoktur. İslam öncesi dönemde de kullanılan hayvan keserek ziyafet vermeyi ifade eder. Hiçbir İslam mezhebi de bu emre dayanarak kurbanın farz olduğunu söylememiştir. Geniş bilgi, önümüzdeki günlerde çıkacak olan “Cevap Veriyorum” adlı kitabımda verilecektir.

 • Kuran’da 4 eş alma(çoklu evlilik) yoktur!

İslam, her erkeğin 4 kadınla evlenmesine ruhsat veriyor ve cennete gidebilecek erkeklere de eşler vaat ediyor. Peki mümin kadınların cennetteki durumu ne olacaktır? Kaç erkek alabileceklerdir? 
Cennetteki eş ve birlikteliğin bedensel mi ruhsal mı olduğunu ve kime kaç eş verileceğini şu anda bilmiyoruz. 4 kadınla evlenmek çok zorunlu haller için, özellikle yetimlerin korunması içindir. Kur’an tek eşliliği esas almaktadır.

 • Kuran’da cihat, yanlış biliniyor!

Cihad günümüzde farz-ı ayn (her kişiye farz olan) dır deniliyor. Bu devirde cihad nasıl olmalıdır? 
Cihad, Allah’a ve insanlığa yararlı olmak için gayret sarfetmek demektir. Bunun sırasıyla üç boyutu vardır: 1. Ahlak ve erdem sahibi olmak için gayret, 2. Bilimsel ve fikirsel yükseliş için gayret, 3. Zulme ve istilaya uğradığınızda bunu aşmak için gayret. Cihadı sadece karşıtlarımızla savaşmak şeklinde almak siyasal bir saptırmadır.

Tevbe Suresi 5. ayetin, yüce kitabımız Kur’an’ın genel mantığıyla çeliştiği gibi bir izlenim edindim, ancak bu ayetin indiği dönemdeki olaylar hakkında bilgi sahibi de değilim. Burada açıkca insan öldürmeye davetiye çıkmıyor mu? Kur’an’ın yani kısaca yüce Rabbimizin kelamının en basit bir insan mantığına dahi ters gelmesi düşünülemez. Açıklar mısınız? 
Bu ayet, şartları doğmuş bir savaşla ilgili taktikler vermektedir. Antlaşmaları ihlal etmiş müşriklere, ihlallerine rağmen 4 ay daha süre tanınıyor. Geniş bilgi için Kur’an’ın Temel Kavramları kitabımın “kıtal” maddesine bakabilirsiniz.

Kur’an’a göre şehitlik nedir? Her şehit cennete girer mi? Meslek şehidi ne anlama gelmektedir?
Kur’an şehitliği, Yaratıcı’nın idealindeki dünyanın kurulması uğruna ölenler için kullanır. (Hadid, 19) Bir ölme veya öldürülmede bu espri varsa şehitlik var demektir. Buna ancak Allah karar verir. Diğer anlamlardaki şehitlik kavramı gelenekseldir. Ancak gerçek şehitler cennete girerler.

 

 

-Ek okumalar-

Affolunmayacağı belirtilen günahlar var mıdır?
Ölümden önce tövbe etmek şartıyla affedilmeyecek hiçbir günah yoktur.

İnsanlar sürekli cehennemde mi kalacak, yoksa cezasını çeken cennete mi gidecek? 
Her insan takdir edilen cezasını çektikten sonra cennete gidecektir.

Kur’an’da uzaylılar hakkında bilgi var mıdır?
Kur’an’dan anlaşılan, uzayda insan dışında canlıların var olduğudur. Kur’an bunlara “şuurlu varlıklar” demekte ve başka açıklama getirmemektedir.

Nazar hakkındaki Kur’an gerçeği nedir?
Kur’an nazar hakkında kesin bir açıklama yapmamaktadır. Ancak Kalem Suresi 51. Ayetteki “Gözleriyle seni devireceklerdi.” ifadesinden yorum yoluyla nazar çıkaranlar vardır.

İslam’ın şartı 5 midir, 6 mıdır? Kadere iman var mı?

Kur’an’da kadere iman diye bir tabir yok. Hangi imanlar var? Allah’a, ahirete, semavi kitaplara, Peygamberlere, meleklere iman var.

Allah insanları hangi sebepten dolayı yaratmıştır? 
Kur’an’a göre, Allah insanları iş yapıp değer üretsinler ve Allah’a ibadet etsinler diye yaratmıştır. Esasen ibadetin kelime anlamı da iş yapıp değer üretmek ve çalışmaktır.

Allah’ı tespih etmenin sayısı ve âleti olur mu? Rükû ve secdede söylenen üçlü tespihler doğru mudur?
Rükû ve secdedeki üçlü tespihler gelenekseldir, zorunlu değildir. Sayısı değiştirilebileceği gibi yerine başka şeyler de söyleyebilirsiniz.

Büyü var mıdır? 
Büyü vardır. Ancak büyü ile kimsenin hayatı üzerinde değişiklik yapılamaz. Yani büyü ve cin tasallutu yoktur. O halde ondan kurtarma da yoktur.

Ölüm anında ve ölümden hemen sonra şuurumuz şu andaki gibi mi olacaktır, ruhumuz etrafta olup bitenleri algılayabilecek midir?

Durumu ayrıntılı olarak bilmiyoruz. Şu kadarını söyleyebiliriz: Ruh öbür âlemden bu âlemi bir ölçüde izleyebilir, ancak bu alemde asla etkili olamaz.

Âdetli iken Kur’an okunabilir mi?
Âdet hali, hastalık halidir. Kur’an okumaya engel değildir.

Kişi cünüp iken yemek yiyebilir, su içebilir mi? 
Cünüplük; namaz kılmak, Kur’an okumak ve Kabe’yi tavaf etmek dışında hiçbir şey için engel değildir.

İntihar günah mıdır, bu kişi doğrudan cehenneme mi gider? 
İntihar en büyük günahlardan biridir. Ancak insanı sürekli cehennemlik etmez. Sürekli cehenneme götüren suç sadece şirktir.

Kurban kesmek yerine bir vakfa bağış yapılabilir mi?
Kurbanlık hayvan kesmek yerine tutarı olan parayı yardım olarak verebilirsiniz.

Haccın farzları nelerdir?
Haccın temel şartları Kâbe’yi ziyaret yani tavaf ve Arafat’ta vakfedir. Diğerleri ayrıntı ve geleneksel uygulamadır.

Şeytan taşlama farz mıdır?
Şeytan taşlama diye bir farz yoktur. Geleneksel bir uygulamadır.

Hastalıkların, günahları ve cezaları azaltacağına ilişkin hadis sahih midir? 
O hadisin anlamı Kur’an’ın verilerine uygundur. Yani insanın çektiği her çile onun sürçme ve hatalarından oluşan açıklarını kapatabilir.

Kim fetva verebilir? Fetva şirk midir? Diyanet’in fetvaları Vatikan’ın fetvalarına benziyor.
Kur’an’ın açık ifadesine göre,”size fetvayı Allah verir.” Esas sapmaz ve gerçek fetvanın sahibi Allah’tır. Hz. Peygamber onun elçisi olarak esas fetva sahibinin sözlerine davranışlarıyla açıklık getirir. Bunun dışında kalan tüm insanlar ancak kişisel görüşlerini bildirirler. Bu görüşlere Allah’ın fetvası gibi bağlayıcı hüküm anlamında fetva demek ise şirktir.

Fetva vermeye yetkili bir merci var mıdır?
Kur’an’a göre fetvayı Allah verir. İnsanların yaptıkları hangi dereceden olursa olsun yorumdur.

Müslüman olmayan bir erkekle evlenmek günah mıdır?

Kur’an müşrik kadın ve erkeklerle evlenmeyi kesin yasaklamıştır. Hıristiyan ve Musevi erkeklerle evlenmeyi yasaklayan bir Kur’an ayeti yoktur.

Dinimiz müşriklerle evlenmeyi yasaklamıştır. Ateist bir kız arkadaşım var! Ateistler müşrik kategorisine girer mi? Onu çok seviyorum.Benim inancım karşısında oldukça hoşgörülü ve aramızda hiç bir dinî problem yok. 
Ateist müşrik demek değildir. Müşrik, Allah’ın varlığını kabul edip O’nunla insan arasına yedek ilahlar koyan zihniyettir.

Neden bir müslüman erkek müslüman olmayan bir kadınla evlendiğinde günah olmuyor da, müslüman bir kadın müslüman olmayan bir erkekle evlendiğinde günah oluyor? 
Müslüman’ın kadın olsun erkek olsun putperestlerle evlenmesi kesinlikle yasaktır. Musevi ve Hıristiyanlarla evlenmek ise kadın olsun erkek olsun Müslümanlara haram değildir.

Eşim Katolik ve yurt dışında oturuyoruz. Çocuğumuz olunca dini ne olmalıdır?
Bulûğ çağına kadar çocuğa din açısından baskı yapılmaz. Bulûğ çağında hangi dini seçeceğine kendisi karar verir.

Güzel sanatlar açısından yapılan sanat eserlerine (heykel, büst) Kur’an’ın bakışı nasıldır?
İslam, resim ve heykel yapmayı değil, resim ve heykele tapmayı yasaklamıştır.

Gıybet konusunda bilgi verir misiniz?
Gıybet Kur’an’ın yasakladığı en büyük haramlardan biridir. Gıybetin esası ise kişilerin arkasından onların hoşlanmayacağı şeyleri söylemektir. Bu söylenenler o kişilerde yoksa bu, gıybet olmaktan çok iftira olur. İftira ise Kur’an’a göre en büyük zulümlerden biridir ve yapanı lanetlik hale sokar.

Kul hakkı sahibine ödenmeli diyorsunuz. Bu kişiye her hangi bir şekilde ulaşamıyorsak ne yapmalıyız? 
Sizde hakkı olan kişi ortada yoksa o hakkı onun adına yoksullara ödeyerek görevinizi yapabilirsiniz.

Ne olursa olsunlar, anne ve babanın rızasını almak şart mıdır? 
Kur’an’ın bu konudaki sözü açıktır. Anne babaya, vahyin verilerine aykırı harekete çağırmamaları şartıyla mutlaka itaat edilir. Bunun dışındaki konularda onlara itaat edilmez ancak hakları korunur ve kendilerine tatlı ve saygılı davranış sürdürülür.

Kur’an’ın bir çok yerinde, “Bu kitabı indiren de koruyan da biziz.” gibi ayetler var. Tanrı niçin öteki kitapları korumamıştır? Bu durumda Tevrat ve İncil İslam’a göre tahrif edilmiş sayılmaktadır.
Tanrı bütün kitapları korumuştur. Onları bozanlar insanlardır. Ancak eski kitaplardaki bozulmaları sonradan gelen bir peygamber düzeltiyordu. Peygamberlik Hz. Muhammed ile bittiği için yeni bir düzeltici gelmeyeceğinden, Kur’an insanın tahriplerine karşı özel olarak korunmuştur. Kur’an aynı zamanda eski kitaplardaki bozulmaları da düzelten bir kitaptır.

Kur’an’da, “Hırsızlık yapanların ellerini Allah’tan bir ceza olarak kesin.” deniyor. Neden?
Anılan ayette sözü edilen, elin kesilip atılması değildir. Geniş bilgi Kur’an’daki İslam kitabımızın ilgili ayeti açıklayan bölümünde vardır. Lütfen oradan okumaya çalışın.

Adak etinden kimler yer veya yiyemez? 
Adak etinden adayanın kendisi usul ve füruu (çocukları ve onlardan doğanlar, anne baba ve onların anne babaları) yiyemezler.

İslam’da müt’a nikâhı var mıdır? 
Kur’an’ın müt’a kökünden kelimelerle değindiği nikahla ilgili tespitler, bu konuda müt’a nikâhı savunanlara destek anlamında kullanılmaktadır. Kısacası bu birazda yorum meselesidir. Bana göre müt’a nikâhı Kur’an’ın onaylayacağı bir nikâh türü değildir.

Tavla, iskambil, okey gibi oyunları her hangi bir şeyine iddiaya girmeden oynamak günah mıdır? 
Para kazanma aracı yani kumar olmadıkça hiçbir oyun haram değildir.

Kur’an’da sünnet olmakla ilgili bir ayet var mıdır? 
Böyle bir ayet yoktur. Bu bir gelenektir.

Ölülerin yıkanması ve erkek çocukların sünnet ettirilmesi olayı neye dayanmaktadır? 
Ölülerin yıkanması İslam’daki temizlik ve insana saygı ilkelerinin bir gereğidir. Sünnet olmak ise Hz. İbrahim’den beri yaşatılan bir tevhit örfüdür.

Bir peygamberin öteki peygambere üstünlüğü var mıdır?
Bütün peygamberlerin peygamber olarak dereceleri aynıdır. Ancak kişilik özellikleri bakımından farklılıkları vardır. Elbette ki hizmetlerinin çapı ve etkileri bakımından dereceleri farklıdır. Ancak bu onların, Allah katında farklı olduklarına kanıt olmaz. Bizim onları birbirinden ayırıp farklı kategorilere koymamıza hiç kanıt olmaz.

Umreye giden hac görevini yerine getirmiş olur mu? 
Hac ayları dışında (Şevval, Zilkade, Zilhicce) yapılan ziyaretler hac olmaz.

Budistler erdiğinde “Nirvana” ya ulaştıklarını söylerler. Tasavvufla benzer bir seviye olan “fena” vardır. Hıristiyanlar ise Meryem Ana’yı, Hz. İsa’yı ya da azizleri gördüklerini ya da duyduklarını söylerler. Peki, Allah; ezeli, ebedî ve bir tek olduğuna göre bu aşamalardan geçen herkesin aynı deneyimleri yaşayıp Allah’ın bir ve tek olduğunu söylemesi gerekmez miydi?

Tasavvuftaki fena, Budizm’deki Nirvana’nın bir tekrarıdır ve bu iki kavramda Kur’an’ın istekleri ile örtüşmemektedir. Kur’an’ın yolu “fena” yolu değil hayırda aktivite yani eylem yoludur. Fena ve Nirvana ise sadece şerde pasivitedir. Kur’an bunu yeterli görmez.

Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz zamanında mı yoksa sonra mı birleştirilmiştir?
Kur’an-ı Kerim’e bugünkü şeklini Hz. Peygamber Cebrail’in denetiminde vermiş ve insanlığa emanet etmiştir. Sonradan yapılan sadece bir kopyalama işidir, toplama değil. Kur’an’ın Hz. Peygamber’den sonra toplandığını söylemek küfürdür.

Ahzap Suresi’nin içeriğinden, evlatlık müessesesinin Kur’an tarafından onaylanmadığı anlaşılıyor. Bu hükme göre nasıl davranmak gerekir? 
Evlatlık konusunda Kur’an’ın korunmasını istediği nokta, evlat edinilenlerin gerçek babalarının unutturulmamasıdır.

Ölünce amel defterleri kapanmayacak olanlar kimlerdir?
İlim adamlarının, kamuya hizmet eden eser sahiplerinin, bir de insanlığa hayırlı eserler veren evlat yetiştirenlerin amel defterleri kapanmayacaktır.

Osmanlı Devleti hakkındaki düşünceniz nedir? Bunlar İslamiyet’in yaşaması için mi padişahlık yaptılar yoksa niyetleri başka mıydı?
Niyetlerinin ne olduğunu bilemem ancak padişahlık İslam’a aykırı olduğundan İslam için padişahlık söz konusu edilemez.

İslam yalnız bireye yönelik bir din midir? Eğer toplumsal yanları varsa (çok sayıda vardır) şeriat olmadan, İslam hukuku doğrudan devlet eliyle uygulanmadan bu yan nasıl tamamlanır?
Her din aynı zamanda toplumsaldır. İslam da öyledir. Bunun böyle olması devletin din devleti olmasını gerektirmez. Dinin temel verileri hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde zaten esas alınmıştır. Elbette ki eksikler vardır. Dini temsil edenler layıkıyla adam olsalar bu eksikler de giderilir.

Bir dileğimizin yerine gelmesi için ermişlerin mezarında dua etmek doğru mudur? 
Bu söylediğiniz tamamen şirktir.

Gerçek anlamda medyum (aracı) var mıdır, varsa neye aracıdır?
Bugün kullanıldığı şekliyle bir medyumluk yoktur. Ancak ilham alabilen,sezgileri kuvvetli insanlar vardır.

Domuzun yağı, kılı ve kemiği bazı yiyeceklerde kullanılmaktadır (Almanya’da). Bunları yemek haram mıdır? 
Domuzun hiçbir şeyi gıda olarak kullanılamaz. Gıda dışında kullanılmasında sakınca yoktur.

Zekat, fitre ve sadaka arasındaki farkı açıklar mısınız? 
Sadaka her türlü bağışın genel adıdır. Fitre, Ramazan’da verilen baş sadakasıdır. Zekat ise, zenginlerin imkanı elde ettikleri zamanda verdikleri zorunlu bağıştır. Vergiler zekattan mahsup edilebilir.

Zekat nasıl hesaplanır? Evdeki eşyalarımızın ve arabamızın değerini hesaplayıp bunun 1/40’ını mı vereceğiz? 
Zekat, ev-bark, yiyecek ve esas ihtiyaçlar dışında kalan servet üzerinden verilir. 1/40 ifadesi Kur’an’da yer almaz. Geniş bilgi, Kur’an’ın Temel Kavramları adlı kitabımın zekat maddesinde vardır.

Fitre nedir, kimlere düşer ve dinimizde yeri var mıdır?
Fitre vermek farz değil sünnettir. Hane halkından herkes için verilebilir. Ailenin ortalama gıda harcamasından bir kişinin bir günlük yiyeceğinin tutarı esas alınır.

Regl olduğumuz zaman hangi ibadetlerden sakınmalıyız? Bu durum bize verilen izin mi yoksa ibadetten men midir? Regl olduğumuz zaman oruç tutmamız sakıncalı mıdır? 
Regl olduğunuz zaman size verilen ruhsat izindir, yasak değildir.Yani isterseniz her türlü ibadetinizi yapabilirsiniz. 

Haram aylar ne demektir ve bunlar hangi aylardır? 
Haram aylar; çatışmanın, kan dökmenin yasak olduğu aylardır. Bunlar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Rüya tâbiri yapmak doğru mudur? Bunu kimler yapabilir? Bu konuyla ilgili bir kitap var mıdır?
Bu çeşit kitaplarda yazılanlar genel ifadelerdir. Rüya tâbiri kişiden kişiye değişir. Rüyalarınızı kendiniz çözmeye çalışın.

Kur’an’da Hz. Musa ile ilgili ayetler diğer peygamberlerden çok fazla. Sebebi nedir? 
Beniisrail, Allah’ın örnek nesil olarak seçip eğittiği ve çok şey beklediği bir nesildir. İhanetleri Allah’ı çok öfkelendirmiştir. Bu serüven üzerinde çok durulması bundandır.

Şanş, rastlantı ve tesadüfe inanır mısınız? İslam’da yeri var mıdır?
Tesadüfün varlık düzeninde yeri yoktur. Bizim tesadüf dediğimiz olgular başka bir sisteme uygunluktur.

Bazı zikir ve duaların belli sayılarda tekrar edildiği takdirde etkili olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Doğruysa bu rakamlar neye göre belirlenmiştir? Bir de neden bütün peygamberler erkeklerden seçilmiştir?
Dua ve zikirde sayı tutkusu Kur’an’ın ruhuna aykırıdır. İslam’a Budizm’den geçmedir. Peygamberlerin neden erkeklerden seçildiği sorusunun cevabını ise sadece Allah bilir.

Ramazan ayında eşler cinsel ilişkide bulunabilir mi?
Oruç saatleri dışında cinsel ilişki haram değildir.

Kur’an’ın evli kadınların herhangi bir işte çalışmaları hususundaki görüşünü öğrenmek istiyorum. 
Evli kadınların çalışmalarını engelleyen hiçbir Kur’ansal ilke yoktur. Peygamberimizin eşlerine ilişkin özel düzenlemeler vardır. Ancak onların başkalarını bağlamadığını bizzat Kur’an söylemektedir.

Türbecilik dinler tarihinde ilk ne zaman görülmektedir?
Türbecilik çok eski devirlerden beri vardır. Şintoizm’de iyiden iyiye kurumlaşır. Oradan da tarikatlar yoluyla İslam’a aktarılmıştır.

Kurşun dökmenin etkisi var mıdır ve dinimizce haram mıdır? 
Hiçbir etkisi olamaz. Dinimizce de şirktir.

Fal baktırmayı dinimiz açısından nasıl yorumluyorsunuz? Gelecekten haber verecek herhangi bir varlık var mıdır?
Mâide Suresi 3 ve 90. ayetler, dinimizin bu işlere nasıl baktığını açık bir şekilde vermektedir.

Not: “Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlananlar, bir de boğulmuş yahut vurulmuş yahut yuvarlanmış yahut süsülmüş yahut canavar yırtmış olup da canı üzerindeyken kesemedikleriniz, dikili adak taşları üzerine boğazlanan hayvanlar, fal oklarıyla kısmet paylaşmanız… Bütün bunlar birer fısktır, yoldan çıkıştır. Küfre batmış olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim. Şu da var ki, her kim ciddi bir açıklıkla yüzyüze gelir de günaha kaçmak maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah Gafur ve Rahim’dir.” (Maide 3) “Ey iman edenler! Uyuşturucu, kumar, tapılmak içim dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90). B. Pakman.

Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman 3 günden fazla, eğer eşimizi kaybetmişsek 4 ay 10 gün den fazla yas tutulmayacağı doğru mudur? 
Bunun gün sayısı yoktur. İnsanların yüreğine hükmetmek de mümkün değildir. Ancak erken toparlanmakta yarar vardır. (4 ay 10 gün Bakara Suresi, 234. ayette verilmiştir.)

Not: “İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri, dört ay on gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur.Allah, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır.” (Bakara 234). B. Pakman

Evlendiğimiz zaman çeşitli sebeplerle 2’den fazla çocuk yapmamak için önlemler almak uygun mudur? 
Evet, uygundur. Peygamberimiz denetiminde de doğum kontrolü yapılmıştır. Geniş bilgi Almanca’ya da çevrilen 400 Soruda İslam kitabımda verilmiştir.

Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in elçiliğine inanır, namaz kılar, oruç tutar va âhirete inanırsak, bütün bunlar gerçek Müslüman olmamız için yeterli midir? 
Müslüman olmak iman meselesidir. Amel yokluğu Müslüman olmaya engel değildir.

Dövme yaptırmak gusül abdestini engeller mi?
Hayır engellemez.

Şöyle bir toparlarsak;

Kur’an’da olmayanlar:
zina yapan kadınların taşlanması
başörtüsü, türban, çarşaf, peçe
kadına dayak
kadın haklarının kısıtlanması
kadınların çalıştırılmaması, yöneticilik yapamaması
bir erkek şahit eşittir iki kadın şahitin günümüzde geçerli olması
haremlik, selamlık
hadisler, dinin hadislere dayandırılması
mezhepler, tarikatlar
halifelik, şeyhülislamlık, dini liderlik 
Allahla kul arasında aracı, ruhban sınıfı, hoca, hocaefendi, evliya, molla, şeyh, şıh gibilerinin olması
dini kıyafet
türbe
Kabe dışında kutsal mekan
erkeklerin sünnet olması
Arapça ibadet zorunluluğu
hafta tatili,
namazla ilgili 5 diye bir rakam
Bayram namazlarının farz oluşu
16 rekat Cuma namazı
teravih
namaz kılmayanın cezalandırılması
namaz kılmayanın cehennemde azap çekeceği
Cuma namazı kılmayanın dinden çıkarılacağı
kadınların Cuma namazı kılmaması
Kabe’ye dönülmeden kılınan namazın geçersiz olması
kadın ve erkeğin birlikte namaz kılması
namazın Allah ile Peygamber arasında pazarlıklarla belirlendiği
imam, müezzin, vaizlerin kadrolu ve maaşlı olması
Yahudilerin lanetli olduğu
ölülerin 7-40-52. geceleri
mevlüt
vekaletle ölüler yerine hacca gitmek
dini nikah ya da imam nikahı denilen resmi olmayan kayıtsız nikah
çok eşliliğin bütün toplumlar ve zamanlar için geçerli olması
cariyelik
takı, heykel, resim, müzik yasakları
mehdi, deccal
alkolün içki dışında da haram olması
adet halindeyken namaz kılanamayacağı
adet halindeyken oruç tutulamayacağı
abdestsiz Kur’an okunamayacağı
deniz mahsullerinin haram olması
zemzemin şifalı olduğu
Kutlu doğum haftası
Ramazan ve Kurban Bayramları dışında dini günler ve kutlamalar
v.b. v.b.

Kur’an’da olanlar:
okuma emri
hem namaz kılıp hem din adına halkı soyanların, kul hakkı-haram yiyenlerin, Allah ile aldatanların lanetlenmesi
akıl yürütme şartı
namaz farzlarının üç vakitte toplanması
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediği
Hz.İsa’nın göğe yükseltildiği
Hz. İsa’nın kıyametin kopacağını bildireceği
Haccın temel şartlarının tavaf ve vakfe oluşu
tek eşliliğin gerekli ve adaletli olduğu
laiklik
meclis
reenkarnasyon
namaz kılınan her yerin cami-mescit sayılması, camilere ille de gerek olmaması
nüfusun niteliksiz artmaması
evrende insan dışında canlıların var olduğu
fetvayı Allah’ın vereceği
v.b. v.b.

Aşağıdaki liste İstanbul Kur’an Araştırmaları Grubunun  Uydurulan Din ve Kuran’daki Din kitabından alınmıştır. Liste içeriğinin Kuran’da ve İslam’da olmadığı iddia edilmektedir. İlginç bir içerik olduğundan alıntılanmıştır:

Kuran’da ve İslam’da olmayanlar:

1-Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası
2-Hadislerin dinin kaynağı olması
3-Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi
4-Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması
5-Mezhepleri dinle eşitlemek
6-Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak
7-Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek
8-Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması
9-Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması
10-Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek
11-Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak
12-Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek
13-Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak
14-Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak
15-Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar
16-Bir tek Sünniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek
17-Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek
18-Dine Arap geleneklerini sokmak
19-Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak
20-Kuran dışında Peygamber’in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak
21-Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak
22-Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak
23-Hanefilik diye bir mezhep
24-Şafilik diye bir mezhep
25-Hanbelilik diye bir mezhep
26-Malikilik diye bir mezhep
27-Caferilik diye bir mezhep
28-Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep
29-Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep
30-Mecelle diye bir kaynak
31-Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak
32-Bilim düşmanlığı
33-Sanat düşmanlığı
34-Buhari diye bir hadis kitabına uymak
35-Müslim diye bir hadis kitabına uymak
36-Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak
37-Peygamberimiz’in dışında dinimizin kutsal kişileri
38-Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası
39-Başörtüsü takmak
40-Peçe takmak
41-Haremlik-selamlık uygulaması
42-Kadının tek başına seyahat edememesi
43-Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi
44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası
45-Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
46-Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
47-Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
48-Kadının Cuma namazını kılmaması
49-Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi
50-Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek
51-Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı
52-Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı
53-Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması
54-Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması
55-Kadınların çoğunun Cehennemlik olması
56-Kadınların şerli olması
57-Kadınların eksik akıllı olması
58-Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak
59-Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu
60-Kadınların makyaj yapamayacağı
61-Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması
62-Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması
63-Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması
64-Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması
65-Zina edenin taşlanarak öldürülmesi
66-Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu
67-Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar
68-Erkeklerin altın takmasının haram olması
69-Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması
70-Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu
71-Heykel yasağı
72-Resim yasağı
73-Satrancın yasak oluşu
74-Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar
75-Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması
76-At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması
77-Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi
78-Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması
79-Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı
80-Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği
81-Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı
82-Mastürbasyonun yasaklanması
83-Doğum kontrolünün yasaklanması
84-Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği
85-Erkeklerin sünnet olması
86-Kadınların sünnet olması
87-Sakal bırakmanın sevaplığı
88-Sakal kesmenin haram olması
89-Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama
90-Saçları yağlamanın sevaplığı
91-Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı
92-Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı
93-Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması
94-Yer yatağında yatmak
95-Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek
96-Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek
97-Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak
98-Oturarak küçük tuvalet yapmak
99-Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması
100-Sol elle yenenleri şeytanın yemesi
101-Sarık sarmak
102-Misvak kullanmak
103-Cübbe giymek
104-Entari giymek
105-Şalvar giymek
106-Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak
107-Sarı, kırmızı renkler giymemek
108-Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak
109-Yemeği yer sofrasında yemek
110-Yemeği aynı kaptan yemek
111-Elle, üç parmakla yemek
112-Suyu üç yudumda içmek
113-Suyu oturarak içmek
114-Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak
115-Alkollü koku sürmemek
116-Kolonya kullanmamak
117-Kara köpekleri öldürmek
118-Köpekleri eve sokmayı yasaklamak
119-Geceleri aynaları kapamak
120-Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak
121-Muska yazmak, taşımak
122-Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak
123-Islık çalmanın şeytan işi olması
124-Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek
125-Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak
126-Ramazan ve Kurban bayramları
127-Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek
128-Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek
129-Mevlit
130-Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak
131-Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi
132-Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları
133-Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması
134-Ölünün yerine oruç tutmak
135-Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek
136-Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması
137-Kıyametin saati hakkında açıklamalar
138-Mehdi
139-Deccal
140-Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu
141-İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği
142-Yecüc ve Mecüc’ün Türkler olması
143-Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek
144-Yecüc ve Mecüc’ün yerin altında bir karışlık adamlar olması
145-Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak
146-Kuran’da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak
147-Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek
148-Namazı kadının kıldıramaması
149-Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği
150-Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak
151-Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak
152-Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi
153-Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek
154-Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek
155-Teravih namazı, bayram namazı
156-Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek
157-Hacda şeytan taşlamak
158-Kurban bayramında kurban kesmek
159-Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi
160-Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak
161-Zekata 1/40’lık ölçü getirmek
162-Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme
163-Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası
164-Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası
165-Abdestin sırasını farzlaştırma
166-Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma
167-Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği
168-Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek
169-Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması
170-Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması
171-Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması
172-Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması
173-Deprem ve selde ölenlerin şehit olması
174-Karın ağrısından ölenlerin şehit olması
175-Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu
176-Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu
177-Ay’a gidilemeyeceği
178-Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması
179-Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay’ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması
180-Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası
181-Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar
182-Allah’ın Cennette baldırını açması
183-Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması
184-Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması
185-Allah’ın Peygamber’le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu
186-Halifelik müessesesi
187-Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması
188-Cami imamı, müezzini gibi sınışar
189-Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak
190-Darül harp iddiasıyla terör yapmak
191-Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek
192-Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek
193-Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme
194-Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak
195-Müslümanlığı bırakanları öldürmek
196-Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak
197-Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak
198-İçki içenleri dövmek
199-Baskıyla dini yaşatmak
200-Dine İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak

Kur’an’da ve İslamda olanlar:

1- Allah’ın varlığı ve birliği
2- Allah’a eşler koşmadan iman etmek
3- Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği
4- Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak
5- Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu
6- Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi ve kontrol etmesi
7- Allah’ın her şeyi görücü, bilici, işitici olduğu
8- Allah’ın tüm eksikliklerden arınmış olduğu
9- Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
10- Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı
11- Allah’ın yüceliği ve ululuğu
12- Övgülerin Allah için olması
13- Allah’ın daima üstün ve galip olduğu
14- Allah’ın rızık, şifa vermesi
15- Allah’ın vaadinin doğruluğu
16- Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması
17- Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı
18- Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması
19- Allah’ın iman edenleri sevmesi
20- Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı
21- Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması
22- Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı
23- Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı olduğu
24- Kuran’ı Allah’ın koruduğu
25- Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu
26- Kuran’ın eksiksiz oluşu
27- Kuran’ın rahmet oluşu
28- Kuran’ın doğru yola iletmesi
29- Kuran’ın detaylı olduğu
30- Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği
31- Kuran okumak
32- Allah’ı çok anmak
33- Sırf Allah rızası için ibadet etmek
34- Gerçek dostun bir tek Allah olması
35- Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek
36- Peygamberler’in tümüne iman etmek
37- Peygamberimiz’i çok sevmek
38- Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği
39- Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu
40- Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat
etmeyeceği
41- Namaz kılmak ve namazda süreklilik
42- Kıyam, rüku, secde etmek
43- Kıbleye dönmek
44- Namaz kılmak için abdest almak
45- Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak
46- Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi
47- Namazda huşunun önemi
48- Namazın kötülüklerden alıkoyduğu
49- Cuma (toplantı) namazı
50- Namazı gösteriş amacıyla kılmamak
51- Namazda Allah’ı anmak
52- Namazdan sonra Allah’ı anmak
53- Ramazan ayında oruç tutmak
54-Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması
55- Orucun başlangıç ve bitiş zamanları
56- Oruç tutmaya güç yetiremeyenin ne yapması gerektiği
57- Malları Allah rızası için sarf etmek
58- Bu sarfiyatta malları yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara vermek
59- Verilenleri başa kakmamak
60- Gönülden severek vermek
61- Hacca gitmek
62- Hacda Allah’ı anmak
63- Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek
64- Haccı ve umreyi Allah için tamamlamak
65- Hacda cinsel ilişki, kavga, sapkınlık yasağı
66- Hacda ihramlıyken avlanmamak
67- Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması
gerektiği
68- Uygun olanı emretmek
69- Uygun olmayandan alıkoymak
70- Allah rızası için mücadele etmek
71- Gereğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak
72- Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek
73- Kınayanın kınamasından korkmamak
74- Riba yasağı
75- Tartıda, ölçüde hile yapmamak
76- Adaletsizlik yapmamak
77- İsraf etmemek
78- Cimri olmamak
79- Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası
80- Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası
81- Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası
82- Zina etmemek, zina edenin cezası
83- Hanımlara zina iftirası etmemek, bunun cezası
84- Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası
85- Büyünün kınanması
86- Şeytandan Allah’a sığınmak
87- Şeytanı dost edinmemek
88- Şeytanın düşmanımız olduğu
89- Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi
90- Şeytandan korkmaya gerek olmadığı
91- Yalnızca Allah’a yönelmek
92- Duayı için için yalvararak yapmak
93- Allah’tan bağışlanma dilemek
94- Allah’tan ümidi kesmemek
95- Günahlara hemen tövbe etmek
96- Sabırlı olmak
97- Sabırda yarışmak
98- Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak
99- Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek
100- Anlaşmalara uymak
101- Yemini önemsemek
102- Yemini bozmanın kefareti
103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak
104- Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak
105- Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak
106- Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak
107- Yetimlerin mallarını kendilerine vermek
108- Yetimlere güzellikle davranmak
109- Yetimleri itip kakmamak
110- Dünya hayatına aldanmamak
111- Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da insanları dinin öngördüğü hayattan uzaklaştırmaması gerektiği
112- Hayatın Allah rızası için yaşanması
113- Allah’a karşı aczini bilmek
114- Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak
115- Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek
116- Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek
117- Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi
118- İnananlarla edilen alayların anlatımı
119- İnananlara nefret duyanların anlatımı
120- Fitnenin kınanması
121- Kibrin kınanması
122- Nankörlüğün kınanması
123- Aklını çalıştırmayanın kınanması
124- Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı
125- Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı
102- Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir
metot olamayacağı
127- Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu
128- Hamrın (sarhoşluk verici madde veya şarap) şeytan işi bir pislik olması
129- Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması
130- Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması
131- Kıyamete inanmak
132- Kıyametin dehşetli manzarasının anlatımı
133- Cennet’in varlığı
134- Cennet’teki güzel nimetlerin tarifi
135- Cehennem’in varlığı
136- Cehennem’deki azabın tarifi
137- Cennet ve Cehennem’in sonsuzluğu
138- Cennet ve Cehennem’i göz önünde bulundurarak yaşamak
139- Allah’ın rızasının Cennet’ten de önemli olması
140- Bizi ilk defa Yaratan’a, yeniden yaratmanın çok kolay olması
141- Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği
142- Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun
dışında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı
143- Cennetliklerin mutlu, Cehennemliklerin pişman olacağına dair
anlatımlar
144- Cennet’te yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı
145- Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını
haksızlıkla yediğinin anlatımı
146- Din adamlarının ve Peygamberlerin rableştirilmesiyle ilgili olumsuzluğa dikkat çekilmesi
147- Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Tevrat’ın verilmesi
148- Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi
149- Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi
150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in
olduğu
151- Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar
152- Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar
153 – Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar
154- Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar
155- Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi
156- Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları
157- Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması
158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi
159- Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi
160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar
161- Peygamberler’in karşılaştığı sıkıntılar
162- Bu sıkıntılara rağmen Peygamberler’in mücadelesi
154- Peygamber’in babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı
155- Peygamberler’i inkar eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları
163- Anne ve babaya iyi davranmak
164- Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek
165- Allah’ın gökteki ve yerdeki sanatlarını araştırmak ve incelemek
156- Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek
166- Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek
170- Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak
171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak
172- Parçalanıp ayrılmamak
173- Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak
174- Saldırgan olmamak
175- Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak
176- Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak
177- Güzel düşünüp güzel işler yapmak
178- Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek
179- Yönetimde danışmayı esas almak
180- Kendi kendini hesaba çekmek
181- Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek
182- Sapkın kişilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak
183- İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek
184- İman edenlerin kardeşliği
185- Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek
186- Dinde baskı, zorlama olmadığı
187- Tanıklığı gizlememek
188- Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek
189- Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması
190- Gerçek hayatın ahiret hayatı olması
191- Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi
192- Matematiğe, her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi
193- Zamanın izafiliğinin anlatımı
194- Uzayın genişlediğinin anlatımı
195- Güneşin, dünyanın, ayın hareket ettiği
196- İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması
197- Rüzgarların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi
198- Yeryüzündeki çatlaklara (fay hatlarına) dikkat çekilmesi
199- Göğün korunmuş bir tavan gibi olması
200- Bu dünyanın sonunun geleceğinin ve o andaki bazı manzaraların anlatımı

KAYNAKLAR:

https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/ziynet/yasar-nuri-ozturk-sorular-yanitlar/

https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/namaz-sorular-yanitlar/

https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/

https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/kuranda-olmayanlar/

 

 

Bir yanıt yazın

30 yorum

 • Allah mekanini cennet etsin nur icinde yatsin sevgili yasar nuri hocami cok seviyorum cok ozledim sahtekar din bezirganlarina karsi buyuk bir mucadele verdi yasar hocam eserlerin yasayacaktir adini yasadigim surece elimden geldigince yasatacagim keske senin elini opebilseydim 🙁 cok uzgunum yasarken gormek istedigim tek insandin

 • Soner Özkardeş

  “Kur’an’da Hz. Musa ile ilgili ayetler diğer peygamberlerden çok fazla. Sebebi nedir?
  Beniisrail, Allah’ın örnek nesil olarak seçip eğittiği ve çok şey beklediği bir nesildir. İhanetleri Allah’ı çok öfkelendirmiştir. Bu serüven üzerinde çok durulması bundandır.”
  Allah neden öfkelenmiştir? İsrailoğullarının ihanet edeceğini bilmiyor muydu? Bu bir hayal kırıklığı mı yarattı bu yüzden mi öfkeli? .Bence bu konudaki cevabınız çok yanlış bir daha düşünmenizi tavsiye ederim…

 • Soner Özkardeş

  Bilgilerin %90 ınına katılmakla beraber bazı hususlardaki kesin yanıtların kesinliği konusunda şüphelerim var. Birde insanların cezalarını çektikten sonra cennete gidecekleri hususu açıkçası bana yanlış bilgi gibi geldi. Çünkü kuranın bir çok ayetinde cehennem ehlinin orada sonsuza dek kalacağından bahseder… bu husususa bir açıklık getirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim bu güzel faydalı çalışma için.

 • stones

  Aslında başka bişey ararken bu yazıya rastladım elinize sağlık çok güzel derleme olmuş .Allah rahmet etsin mekanı cennet olur inşallah.Yaşar Nuri hocanın bütün kitaplarını okudum sayılır kütüphanemde hepsi var ve başucu kitabı hükmünde.Ben imam hatip lisesi mezunuyum okulda öğretilenlerin yüzde sekseni islam değilmiş bunu öğrendim yazık o safsatalara inanarak geçirdiğim yıllara oradaki din eğitimi veren öğretmenlerden din diye hurafe öğretenlere hakkımı helal etmeyeceğim.Umarım faydalı çalışmalarınıza devam edersiniz kolay gelsin

 • Emeğinize sağlık. Sizin gibiler coğalsin dilerim.Insan sevgisi ve hoşgörüsü en güzel dini yaşamak. Arastirmaktir ilk emri oku olan kitabımızı . Yobazlarin öğrettiği dinden dolayi dinden soğumuştum. Sizin gibiler sayesinde şükür namazlarimi kiliyorum.

 • Emeğinize sağlık. Sizin gibiler sayesinde dinimizin korku dini değil, sevgi dini olduğunu, zorluk değil, kolaylık dini olduğunu öğrendik. Ilk emri oku olan Kuran i Kerim i kac kişi okuyup araştırarak inanç sahibi oluyor acaba? Sizin gibilerin Çok olması dileğiyle.

 • Zeynep

  Gerçekten çok güzel bir yazı. Malesef okuyup anlayan insan sayısı azınlıkta. Bu gerçekleri özellikle bizden yaşça büyük ve gelenekleri din kabul etmiş insanlara anlatmak çok zor 🙁
  Komşumun davet ettiği bir dini sohbete katıldığımda ( Allah affetsin ) dinimden soğumuştum. Konuşulan şeyler o kadar saçmaydı ki sonuna kadar zor dayandım.
  Şimdilerde ise anlayarak okumanın ve gerçek İSLAM ı tanımaya başlamanın huzuru içindeyim şükürler olsun.
  Sizin gibi islamı doğru anlatanların çoğalması dileğiyle güzel yazınız için teşekkür ederim.

  • cok tesekkur ederim güzel yorumunuz icin:)) o kadar emek harcadım ki yazıyı toparlarken, umarım bircok insana ilham olur:))

   • Dilek

    Emeğinize sağlık, ben yıllardır namaz kılmak isteyip kilamayan biriydim, son bir yıldır kilıyorum sizin gibi paylasimlarla guzel dinimizi bize sevdirenler sayesinde. Yobazlardan, dini araştırıp öğrenmeyi secmeyen zatlar güzel dinimizi sevgi değil korku dini haline getirdiler yıllarca.

 • meriç

  Emeğinize elinize gönlünüze sağlık. Paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum.. En önemli konulardan biri Kuran’da laiklikten bahsedildiği. Allah hepimizi dini siyasete alet eden çıkarları uğrunda dini kullanarak temiz yürekli inançlı insanları kandıranlardan korusun. Canım ülkemizde aydınlık, barış ve huzur içinde yaşamak dileğiyle… Herkesin bayramını içtenlikle kutluyorum..

 • cok tesekkur ederim ilginiz icin:)) paylasın, herkes okusun…

 • Zafer

  Merhabalar Bu kuran ve hadisler ile diyanet işleri başkanlığı din görevlilerin bu çalışmalarınızla ilgili bilgi alış verişiniz varmıdır?

  • yok. zaten kendini sorgulayan, gelistiren herkes dogruyu bulur. benim amacım sadece ogrenmek isteyenlere yolu acmak. yasar nuri ozturkun kitaplarını alın okuyun, emin olun islamı daha cok seveceksiniz:) cunku islam cezalar dini degil, odul dinidir.

 • Fılız Güngörer

  Allah Razı olsun hepinizden.
  Namaza başlayacağım Allah’ın izniyle çok şükür sorgulayarak doğruyu bulmayı nasip eden Rabbim’e.
  İslam kolaylık dini iken değiştirip ilaveler yapıp zorlaştıranlardan insanları bu güzel dinden soğutanlardan Rabbim mutlak haberdar.
  Herkes hesap vereceği günü beklesin.

 • zara uyar

  merhaba, bende şimdi okudum..ve size katılıyorum..çok kısa ve net ifade etmişsiniz.kaleminize sağlık..iyi çalışmalr

 • Anamur ANAMUR...

  EVET EVET.. BU BENİM DİNİM İŞTE ….
  10 numara …. Çok beğendim.Kendimi şimdi allaha daha yakın hissediyorum.
  Dinim gerçek akılcı ve kolaymış. Allaha ulaşmak çok kolaymış.
  Allah razı olsun..

 • Tuğba

  Allah razı olsun paylaşım için, son zamanlardaki olaylar beni islamdan uzaklaştırmıştı. Bize din diye öğretilen hurafelerin asıllarını paylaştığın için teşekkürler 🙂

 • birol

  keşke bunları seneler önce öğrenmiş olsaydım..

 • hasan h

  Namaz gunde bes vakittir
  ayetle sabittir Samimi iseniz duzeltin

  • Kuran’dan delillerle üc vakit oldugunu gosterdim. Bir gorusunuz varsa ve angaje degilseniz ispatlarıyla yazın.

   • Yaratılan

    Simdi hocam ben sunu merak ediyorum namaz kur anda var ama nasıl kılınacağı tarif edilmemis zekat var ama tarif edilmemis abdest var tarif edilmemis hac var tarif edilmemis bize anlatilanlar cebrail aleyhisselamin peygamberimize tarif ettigi ve bizim boylelikle ogrenmis oldugumuz yani sizin deyiminizle kuranda geceni birebir uygularsak bize yeterlimi eksik yapmış olmazmıyız ebu buhari ve diger hadis kaynaklari hakindaki dusunceniz nedir yani kisacasi aynen sizin anlattiginiz sekilde inancini ve ibadetini uygulayan insanlarin veballerini evet diyorsanız bende bundan sonra sizin dediginiz sekilde yasarim islami lutfen beni yanlis anlamayin kurani hemen her alim biliyor buna baska bilim adamlarida dahil ama ayni fikirde olan yani biryerde birleşen cok az kisi var o yuzden dedim saygilar cevabinizi bekliyorum

    • unutmayın islam kolaylıklar dinidir. hadislere cok onem vermek yerine (cunku sahih hadisler cok azdır ve ihtilaflıdır) kuran’ı ve mealini rehber alalım. bu meallerde gercek musluman olan suleyman ates ve yasar nuri ozturku size siddetle tavsiye ederim. yasar nuri ozturk de bu ulkenin yetistirdigi en degerli bilim adamlarından biridir. bu mesajta yazılanların uygulaması size gonul rahatlıgıyla diyebilirim ki guzel bir dunya ve ahiret hayatı yasatacaktır.

   • hatice öğün

    24:58 sabah öğle yatsı
    17:78 akşam
    2:238 orta namaz ikindi değilmidir ve 5 vakit olarak 11:114te toplayıcı ifade yokmudur?

 • Alanguva

  Bende araştırırken yolum buraya düştü teşekkürler.Sizin gibi insanları görmek güzel din adına getirilen bunca gereksiz ,zahmet verici ve dinle alakası olmayan uygulamalar oldukça sık.Sizlere ayrıca Kurandaki Din sitesini öneriyorum ve kesinlikle Caner Taslaman’ı da takip etmelisiniz

 • melike cicek

  Kutsal kitabimizi okuyamaya basladigim andan itibaren sizin yukarida belirttiginiz gibi Kitabimizda olanlari maddelendirmeye calisiyordum:) Yasar hocamızın Mealini okurken netten bir kavrami arastirirken yazinizla karsilastim ve mutlu oldum simdi kendi algilarimla birlikte sizin ozetlerinizi karsilastirabilecegim…tesekkurler ve gercektende Kitabimizinda dedigi gibi sadece Dusune dusune, yavas yavas okusak…iste o zaman dinimizi kullananlarin sayisi azalir ve en azindan Kutsal kitabimizin isiginda ibadetimizi yapariz…Saygilar

 • Angel

  Gerçek İslamı en iyi Allah bilir . Bizler buraya imtihan edilmeye geldik fakat size ve sizin gibilere katılıyorum İslamı çok kötü gösterenler var ve cahilce birşey bilmeden kulaktan dolma bilgilere dayanarak iddialarında aşırı gidenler var ne yazıkki ve benim en çok takıldığım nokta ise maalesef alimlerin bile ikiye ayrıldığını görüyoruz , bu nedenle çoğumuzun kafası karışıyor en doğrusunu Allahu Teala bilir , Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın inşAllah . Belçika’dan Selâmlar .

 • adem sarıdemir

  gerçek islam bu bence bilgiler için teşekkürler

  • cok tesekkur ederım degerli yorumunuz icin. insanlarımız elestiride cok cömert, övgüde ise epey ketumlar. okunma sayısı cok fazla olmasına rağmen cok sınırlı sayıda yorum alıyorum. o yüzden destekleyici ve yolumu aydınlatıcı her yorumunuz benim icin önemlidir:)

Yazar: Semih