İslam Nasıl Yozlaştırıldı?

 • Analiz, Hayatın içinden
 • 38
 • Yorum yapılmamış
 • Semih

Kitap: İslam Nasıl Yozlaştırıldı (Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid’atlar)

Yazar: Yaşar Nuri Öztürk

Yayınevi: Yeni Boyut, 2000

“Gerçek İslam Budur!” yazımdan sonra dayanamadım, bu yazıyı da paylaşmaya karar verdim. Yaşar Nuri Öztürk on yıllarca , nefesini tüketircesine anlatıp durmuş, ama ülkenin hali ortada:( Bu kitap inanın bir cevher. İçinden binlerce örnek, altı çizilecek satır ulaştırabilirdim sizlere ama ne yazık ki umutsuzum. Ve bu kadar çabaya değeceğini düşünmüyorum. Yine de dayanamadım, uğraştım, bid’at ve hurafelerin hepsini aşağıya taşıdım. Ayrıntılarını okumak kitabı alarak size kalmış. Yalnız bu kitap genelde e-ticaret sitelerinde tükenmiş olduğu için size nadirkitap.com sitesini öneriyorum, ikinci el kitapları çok ucuza temin edebilirsiniz. Aşağıdaki başlıklar tek başına da bir anlam ifade ediyor ama kitabı alıp okursanız çok çarpıcı ve doyurucu örneklerle dininizi öğrenecek, dinin nasıl ve hangi farklı yöntemlerle yozlaştırıldığını görecek, günlük hayatta her birimizin düştüğü saçma örf, adet ve uygulamaların gereksizliğini, bid’atını ve şirkini görecek ve bunların ışığında sade ve doğru din ve ibadet yaşamına ulaşmanın yolunu bulacaksınız!

Eğer ben sureleri bilmek istiyorum derseniz, size Kuran’daki İslam kitabını öneriyorum. O da bu kitapla hemen hemen aynı konulara değinmesine rağmen sureleri iniş sırasına göre inceleyerek surelerin anlamına daha derinlemesine giriyor.

Sizden ricam, bu yazıyı Facebook, Twitter, Google+ vs. vasıtasıyla arkadaşlarınızla paylaşmanız ve değerli yorumlarınız.. Unutmayın, paylaştıkça bilgi büyür 🙂

İyi okumalar 🙂

 

YOZLAŞMAYI TAŞIYAN TEMEL KAVRAMLAR

HURAFE

BİD’AT

SİYASET

RABLEŞTİRME

 

ALFABETİK SIRAYLA KONULAR

 • İşaretiyle gösterilenler o konudaki bid’atlar ve hurafelerdir.

ABDEST:

 • Abdesti, namaz dışında bazı ibadet ve davranışlar için de gerekli göstermek
 • Ayakların yıkanmasını farz göstermek
 • Organları yıkamayı sıraya bağlamak
 • Abdesti bozan şeyleri yerel-kişisel tercihlere göre belirlemek
 • Abdest sırasında okunması gereken dualar olduğunu söylemek

ALKOL:

 • Kaynatılmış alkollü içkinin haram olduğunu söylemek
 • Alkolün içme dışındaki kullanımlarını haram göstermek
 • Kadeh kaldırmayı içki içmekle bir tutmak

ARAPÇA ve ARAPÇACILIK:

 • Arap dilini kutsal sanmak
 • Arapça’yı cennet dili sanmak
 • Arap Alfabesi’ni İslam alfabesi sanmak
 • Arapça’yı ibadet dili sanmak

ARAPLAR:

 • Arap ırkının üstün ırk olduğuna inanmak
 • Arapları sevmenin bir din emri olduğunu iddia etmek

AYLAR:

 • Üç aylar diye bir kutsal mevsim ilan etmek
 • İki bayram arasında nikah kıymanın uğursuz olduğunu söylemek
 • İki bayram arasında ölenin durumunun iyi olmadığını söylemek

CENNET:

 • Cenneti bir din veya anlayışın patentiyle kayıtlı görmek
 • Allah dışında herhangi bir insanın cennet belgesi imzalayabileceğini iddia etmek
 • Cenneti bir tür yiyip içip yatılan turistik otel gibi algılamak

CİHAD:

 • Cehdin ilk iki boyutunu görmezlikten gelip onu sadece savaşa indirgemek
 • Cihadı, politik amaçlarla kullanmak

CİNLER:

 • Cinlerin gaybı bildiğini sanmak
 • Cinlerin insana doğrudan musallat olabileceğine inanmak

CUMA GÜNÜ ve CUMA NAMAZI:

 • Cuma namazını iki rekatın üstüne çıkarmak
 • Cuma kılmak için Kuran ve sünnet dışı şartlar koymak
 • Cuma’nın sadece erkeklere farz olduğunu söyleyerek kadınların Cuma kılmasını engellemek

DARÜLHARP:

DOĞUM KONTROLÜ:

 • Nüfusun çokluğunu bir değer ve başarı sanmak
 • Doğum kontrolünü İslam’a aykırı saymak
 • “Rızık kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin!” (İsra, 31) ayetinin doğum kontrolünü yasakladığını iddia etmek
 • “Evleniniz, çoğalınız!” mealindeki hadisi doğum kontrolüne aykırı saymak
 • Kürtajı da serbest bir doğum kontrolü saymak

DUA:

 • Belli dilde veya dillerde yapılmış duaların makbul olduğuna inanmak
 • Önceden hazırlanmış metinlerle dua etmek
 • Belli şekillere uyarak dua etmenin duanın kabulünde etkili olacağını sanmak
 • Duayı sadece sıkıntı ve zorluk zamanlarına özgülemek
 • Duayı sadece korku veya sadece ümit belirişi haline getirmek
 • Duada bağırıp çağırarak haddi aşmak

EHLİBEYT:

 • Ehlibeyt’in masum olduğunu iddia etmek
 • Ehlibeyt imamlarını Allah tarafından ezelde belirlenmiş ebedi devlet yöneticisi saymak
 • Muntazar Mehdi (gelmesi beklenen kurtarıcı) diye birinin varlığını kabul etmek
 • Ehlibeyt soyundan gelenler (seyyidler ve şerifler)in doğuştan üstün olduklarını, bunun sonucu olarak da halk üzerinde haklarının bulunduğunu iddia etmek

EL KESME:

 • Ayetteki esneklik alanını görmezlikten gelmek
 • Elin kat’ını, eli tamamen kesip atmak olarak dondurmak

EMR BİL MARUF: (ÖRFLEŞMİŞ OLANI ANLATMAK)

 • Örfün zaman-mekan üstü ilan edilip dokunulmaz kılınması
 • Maruf ile emretmenin sadece yerel örflerle emretmek şeklinde değerlendirilmesi
 • Ortak insanlık değerlerine ters düşmeyi din sanmak

EŞYA KULLANIMI:

 • Akik taşı kullanmayı kutsallaştırmak
 • İpek ve altın kullanımının erkeklere haram olduğunu iddia etmek
 • Misvakın, belli bir ağacın dalları, parçaları olduğunu sanmak
 • Bazı eşyayı fetiş haline getirmek
 • Asa (değnek, sopa) kullanmanın sünnet olduğunu iddia etmek

ETLER:

 • Ehlikitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerin kestikleri etlerin yenmeyeceğini söylemek
 • Hayvan kesimlerinde hayvanın uyuşturulmasını İslam dışı ilan etmek

EZAN:

 • Cuma günü iç ve dış ezan diye iki ezan okumak
 • Ezan okuyuşta bağırıp çağırma
 • Ezanı uzatmak
 • Ezanda musiki gösterisi yapmak
 • Ezanı cihazlarla okumak
 • Ezanın başka bir dilde okunmasının haram olduğunu söylemek

GAYB:

 • Mutlak ve izafi ayrımı yapmadan gaybı yalnız Allah bilir demek
 • Müteşabih ayetlerin anlamını Allah’tan başkası bilmez demek
 • Gaybın kerametle bilineceğini iddia etmek
 • Peygamberlerin gaybı bildiklerine ilişkin rivayetlere inanmak
 • Kuran’ın “beş bilinmez”den söz ettiğini iddia etmek
 • Cinlerin gaybı bilebileceğine ve bazı kişilere de bildirebileceğine inanmak

GECELER:

GÜNLER:

GÜZEL SANATLAR:

 • Müziği haram ve mekruh görmek
 • Resim ve heykel yapımını haram göstermek

HAC:

 • Haccı yerine getirme süresinin üç gün olduğunu iddia etmek
 • Safa ile Merve arasında koşmanın vacip olduğunu söylemek
 • Hayvan boğazlamayı haccın şartı haline getirmek
 • Vekaleten hac yapılabileceğini kabul etmek

HAKİMİYET:

 • İnsanın hüküm yetkisinin olmadığını iddia etmek
 • İnsanın kullanımına açılmayan hakimiyet türünün, dinde hüküm koyma yetkisi olduğunu saklamak
 • Allah’ın indirip gösterdiğini sadece din buyrukları sanmak
 • Kuran’ı anayasa diye anmak

HİLAFET ve HALİFE:

 • İnsanı Allah’ın halifesi kabul etmek
 • Hilafeti siyasal anlamda, halifeyi devlet başkanlığı anlamında değerlendirmek
 • Peygamberimizden sonraki devlet reislerini “Peygamber’in Halifesi” olarak anmak
 • Halifenin, tüm Müslümanların birliğini temsil ettiğine inanmak

İCMA:

 • İcma’ı dinin temel kaynaklarından biri kabul etmek
 • İcma’ın, bir asırdaki İslam bilginlerinin tümünün görüşü olduğunu iddia etmek
 • İcma’ı bir otorite kurum kabul etmek
 • İcma’ın sadece dinsel konularda yapıldığını sanmak

İLHAM ve RÜYALAR:

İLİM, ALİM:

 • İlmi, kutsal olan-kutsal olmayan diye ikiye ayırmak
 • Şeytanın, bilgide ileri olmasına rağmen battığını söyleyerek ilmi bir tür şeytan hüneri gibi göstermek
 • İlim olmadan vahyin bir değer ifade edeceğini sanmak
 • “Esas olan batın ilmidir, zahir ilmi olmasa da olur” demek
 • Bilimin İslamileştirilmesinden söz etmek

İRTİDAT ve MÜRTEDLER:

İSLAM’IN ŞARTLARI:

KABİRLER:

 • Kabirleri kutsallaştırmak, mabetleştirmek, dilek kapısı yapmak (türbeperestlik)
 • Kabre açıkça tapmak
 • Kabri ve içinde yatanı Allah ile kul arasında aracı kabul etmek
 • Kabirlere dilek ve nasip için bez-iplik bağlamak, mum-lamba yakmak, abdest malzemesi, tespih, havlu vs. koymak
 • Falan veya filan türbenin şu veya bu dileğin yerine gelmesinde, şu veya bu hastalığın giderilmesinde çare olduğunu düşünmek
 • Rüya yoluyla mezar keşfetmek
 • Kabirler üzerine Kuran ayetleri ve tanrısal adlar yazmak
 • Kabirler üzerine Kuran okumak ve okutmak
 • Kabir azabının kabir çukurunda meydana geleceğine inanmak

KADER:

 • Kaderin insanın fiillerini önceden belirleyen bir sistem olduğunu söylemek
 • İnsanın alnında, geleceğini belirleyen bir yazının bulunduğunu söylemek
 • Hayrın Allah’tan geldiği gibi şerrin de Allah’tan geldiğini söylemek

KADIN ve KADIN HAKLARI:

 • Kadının, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığını iddia etmek
 • Kadının boşama hakkı olmadığını söylemek veya bu hakkın kullanımını zorlaştırmak
 • Erkeğin isteğini boşanma için yeterli görmek
 • Üç talak(boşama)nın gerçekleşmesini erkeğin ağzından çıkacak “üç” sözüyle tamamlanmış saymak
 • Kocanın, karısını dövme hakkının olduğunu iddia etmek
 • Haremlik-selamlığın İslam’ın emri olduğunu iddia etmek
 • Kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı oturmaları
 • Kadın sesinin haram ilan edilmesi
 • Kadınlarla tokalaşmayı haram ilan etmek
 • Kadınların seçme ve/veya seçilme haklarının olmadığını, kadından devlet başkanı olamayacağını iddia etmek
 • Kadının evde oturması gerektiğini iddia etmek
 • Kadının örtünmesiyle ilgili emri eski örflerin dinleştirilmesine araç yapmak
 • Kadınların ruhsal yaşantılarına ve ibadetlerine kısıtlamalar getirmek
 • Kadınların Cuma ve bayram namazlarından uzaklaştırılması
 • Kadınların cenaze namazından uzaklaştırılması
 • Hayırlı ve lohusa kadına ibadetin, mabede girmenin yasak edilmesi
 • Kadının tanıklığını yarım tanıklık saymak
 • Evlenecek kadın (veya kız) için başlık parası almak
 • Kadının özgür irade ve isteği olmadan (görücü usulü ile) evlendirilmesi
 • Kadınları hür ve cariye diye ikiye ayırmak
 • Kadını kara köpek, eşek ve domuzla bir tutmak
 • Kadını fitne unsuru, şeytanın aracı olarak görmek

KERAMET:

KURAN ve KURAN OKUMAK:

 • Kuran okumayı namazla kayıtlamak
 • Kuran okumayı cami içine özgülemek
 • Kuran okumayı merasime bağlamak
 • Kuran’ın tercümesini okumanın hatim olmayacağını söylemek
 • Kuran’ı muska-tılsım aracı yapmak, koruyucu olarak duvarlara, evlere asmak
 • Ölüler üzerine Kuran okumak
 • Kuran için ayağa kalkmak
 • Kuran’ı öpmeyi kutsal saymak
 • Kuran’ın Hz. Peygamber’den sonra toplandığını söylemek
 • Kuran’da nesih (hükümden düşmüş ayetlerin) olduğunu iddia etmek
 • Kuran’ın muğlak, mücmel ve müşkil olduğunu söylemek
 • Müteşabihatı Allah dışında kimsenin bilemeyeceğini iddia etmek

KURBAN:

 • Kurbanlık hayvan kesmeyi farz sanmak
 • Kurban bayramını, hayvan kesme bayramı sanmak
 • Allah dışında bir şey (kişiler, türbeler, olaylar) adına kurban kesmek
 • Hayvanları bayıltarak kesmeyi İslam dışı ilan etmek
 • Kurbanlık hayvan kesmeyi haccın gereklerinden biri sanmak

MEHDİLİK ve MEHDİCİLİK:

MESCİTLER:

 • Belirli mekanları mescit edinip başka yerde namaz kılmamak ve kılanamayacağını iddia etmek
 • Mescit yapma ve süsleme yarışına girmek
 • Farz dışı namazların cami içinde kılınması
 • Sünnet dışı unsurların camiye sokulması
 • Gayrimüslimlerin camiye girmelerinin engellenmesi
 • Mescitlere pis kokularla gelinmesi
 • Camilerde ticaret yapılması
 • Mescidin insanlara zarar verme aracı olması veya o hale getirilmesi
 • Nankörlük anlamına gelen niyetlerle mescit yapmak
 • Müminleri fırkalara bölmek için cami yapmak veya yapılmış bulunan camileri bu maksatla kullanmak
 • Caminin, daha önce açık İslam düşmanı iken, şartların değişmesi yüzünden dini kullanmak ihtiyacını duyan ikiyüzlülere barınak yapılması
 • Cami yapımında, Allah rızasından başka herhangi bir kaygının rol oynaması
 • Mescitlerde, Allah dışında herhangi bir kişiye sığınılması, yakarılması, herhangi bir kişinin Allah ile kul arasında vasıta yapılması
 • Allah dışında kişi/kişiler için çağrıda bulunulması, övgüler dizilmesi, propaganda, reklam yapılması

MEVLİT:

MEZHEPLER:

 • Mezheplerin dini tamamladıklarını sanmak veya savunmak
 • “Hak mezhep” deyimini kullanarak Allah’a ait bir sıfatı insana vermek
 • Mezheplerin sayısını dondurmak, örneğin dört mezhebi geçerli sayıp ötekileri dışlamak
 • Mezheplerin yorumlarından seçmeler yapılamayacağını iddia etmek
 • Mezhep yorumlarının artık değişmeyeceğini, din hakkında son sözün bu yorumlar olduğunu, içtihat kapısının kapandığını iddia etmek

MİRAC:

 • Peygamber’in bedeniyle göklere çıktığına inanmak
 • Peygamber’in göklere Burak denen bir binitle yükseldiğine inanmak
 • Namazın Mirac gecesi Allah-Muhammed-Musa üçlüsünün uzun bir pazarlığı sonucu farz edildiğine inanmak
 • Bakara Suresi’nin son iki ayetiyle namazlarda okunan Ettahiyyatü… yakarışının bir kısmının Mirac’da vasıtasız bir şekilde vahyedildiğini söylemek

MÜRŞİT ve İRŞAT:

 • İrşadı bir bilgilendirme kurumu olmaktan çıkarmak
 • Mürşidi yol gösterici olmaktan çıkarıp aracı konumuna getirmek
 • Mürşidi kurtarıcı olarak görmek
 • Mürşide teslimiyeti gerekli görmek

NAMAZ:

 • Namazın rekat sayısını arttırmak
 • Namaz türleri icat etmek
 • Namaz kılmayanlara yaptırım uygulamak
 • Namazın Arapça dışında bir dille kılınamayacağını söylemek
 • Namazların birleştirilmesine ilişkin mütevatir sünneti inkar etmek veya halktan saklamak
 • Ağırlaştırılmış setr-i avret şartı
 • Ayakkabı ile namaz kılmayı yasaklamak
 • Müezzinlik adı altında birtakım merasimlerin eklenmesi
 • Bir mezhebin namaz kılış şeklini İslam’ın tek namaz kılış şekli olarak sunmak
 • Sarıklı namaz kılmanın sevabı arttıracağını söylemek
 • Namazlardan sonra tespih diye bilinen aletle sayı tutturmak
 • Kadınların Cuma, bayram ve cenaze namazlarına katılmalarına engel olmak
 • Hayır halindeki kadınların namaz kılmalarına yasak koymak

NİKAH AKTİ:

ORUÇ:

 • Orucunu yemiş olanlar için 61 gün aralıksız oruç tutma kefareti olduğunu söylemek
 • Oruç tutmayarak fidye vermeyi, onulmaz hastalıklara yakalanmış olanlara özgülemek
 • Ramazan günleri lokantaları kapatarak oruçlu olmayanların yemek yemelerine engel olmak
 • Bazı beldelerde oruç tutmayı üstün göstermek

PEYGAMBERLER ve PEYGAMBERLİK:

 • Peygamberleri Allah’ın elçisi konumundan Allah’ın ortağı konumuna doğru çekmek
 • Peygamberlerin sadece Ortadoğu’ya gönderildiğini sanmak
 • Peygamberlerin sayısını, Kuran’da gösterilenlerden ibaret saymak
 • Peygamberleri Allah’ın oğlu gibi görmek
 • Peygamberleri yarı-melek varlıklar olarak görmek
 • Peygamberlerin günahsız varlıklar olduğunu söylemek
 • Peygamberlerin bedenlerinin kıyamete kadar diri olduğunu iddia etmek
 • Peygamberlerin geri gelip mehdi olarak görev yapacaklarını iddia etmek
 • Muhammed’i Allah’ın sevgilisi olarak anmak
 • Muhammed’in nurdan yaratıldığını söylemek
 • Muhammed’in sakal kıllarını kurtarıcı olarak görmek
 • Muhammed’in her davranışını din sanmak
 • Muhammed’i Allah’ın elçiliğinden Allah’ın ortaklığına doğru çekmek

RECM:

SAHABİLER:

 • Müellefetü’l-Kulub’u Sahabi saymak
 • Sahabileri Udul saymak
 • Sahabilerin sözlerine uygun ayet indiğini söylemek
 • Ashabın ihtilaflarının rahmet olduğunu söylemek

SALAT ve SELAM:

SELAMLAŞMA:

 • Gayrimüslimlere selam verilmeyeceğini iddia etmek
 • Selamın Arapça olması gerektiğini iddia etmek
 • Müslüman olmayanlarla komşuluk edilmeyeceğini öne sürmek

SÜNNET:

 • Her sünnet sözünün arkasında Peygamberimizin olduğunu sanmak
 • Sünneti dinin yarısı gibi görerek Kuran’a ortak konumuna getirmek
 • Peygamber’e itaati onun şahsına itaat olmaktan çıkarıp kendisine isnat edilen sözlere itaate dönüştürmek
 • Sünneti bir mezhebin adı olarak kullanmak (Ehlisünnet diye bir mezhep kabul edip bunun dışındakileri sünnet dışı ilan etmek)

ŞEFAAT:

 • Allah dışında herhangi bir kuvvetin tek başına şefaat sahibi olduğunu kabul etmek
 • Peygamberleri, o arada hz. Muhammed’i kesinlikle kabul edilecek bir şefaatin sahibi saymak
 • Birtakım kişileri (şeyh, pir, efendi, hocaefendi, seyyid, hazret, vs.) şefaat edici bilmek

ŞERİAT:

 • Şeriatla İslam’ı veya Kuran’ı eşitlemek
 • Şeriatın birçok Kuran ayetinde geçtiğini söylemek
 • Şeriata lanet okumak, “kahrolsun şeriat!” diye bağırmak

ŞİRK:

 • Şirkin bir ateizm olduğunu sanmak veya iddia etmek
 • Şirkin bir dinsizlik olduğunu sanmak veya iddia etmek
 • Şirk aracı yapılan şeylerin sadece eşya (taş-toprak, ağaç vs.) olduğunu sanmak veya iddia etmek
 • Kutsal değerlerin veya kıymetli insanların şirk aracı olamayacağını sanmak

TARİKAT:

 • Tarikatları Allah’a götüren yol saymak
 • İman kardeşliği dışında bir tarikat kardeşliği ihdas etmek
 • Tarikat şeyhlerini kurtarıcı, erdirici, Allah’a yaklaştırıcı, şefaat edici vs. kabul etmek
 • Tarikat şeyhlerini yanılmaz, masum kabul etmek
 • Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demek
 • Tarikat silsilelerinin Peygamberimize çıktığını iddia etmek

TEHECCÜD:

ÜFÜRÜK ve MUSKA:

ÜMMET:

 • Ümmeti Müslüman nüfus kağıdı taşıyanlara özgülemek
 • Ümmeti Arap milliyetçiliği haline getirmek

ÜMMİ:

VAHİY:

VELİ-EVLİYA:

VESİLE EDİNME:

 • Evliya adı verilmiş ve kutsallaştırılmış kişilerin Allah-kul arası yakınlaştırıcı kabul edilmesi
 • Tabiat kuvvetlerinin kutsallaştırılması
 • Bazı coğrafyaların, bazı toprak parçalarının, bazı kentlerin kutsallaştırılması
 • Ecdat ruhlarının kutsallaştırılması
 • Mezar ve türbelerin aracı yapılması
 • Bazı söz ve metinlerin aracı yapılması

YARATILIŞ:

 • Sünnetullahı yok saymak
 • Mucizeleri sünnetullahın dışlanması gibi göstermek
 • Dinin açıklamalarını bilimin reddi gibi göstermek
 • Bilimin açıklamalarını dinin ve Allah’ın reddine kanıt gibi göstermek
 • Evreni işi bitmiş bir kütle gibi görmek
 • Başka canlıların olmadığını iddia etmek
 • Dünyanın dönmediğini iddia etmek

 

Bir yanıt yazın

Yazar: Semih